• bez kategorii

  Dobra lektura

    Ks. Marian Królikowski, TO JEST PASCHA PANA. Wprowadzenie biblijno-teologiczne.   „Pascha Chrystusa otwiera nam horyzont życia wiecznego: jest Paschą nadziei dla wszystkich. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana jest niewyczerpanym misterium,…

 • bez kategorii

  Nowa pozycja wydawnicza

    s. Katarzyna Feduś, Modlitwa w życiu i pismach Edyty Stein   „Jedną z najwybitniejszych kobiet XX wieku była Edyta Stein, patronka Europy, Żydówka, fenomenolog, karmelitanka, ofiara nazistowskiego reżimu, ale także kobieta modlitwy.…

 • bez kategorii

  Liturgia Godzin

    W Liturgii Godzin, zwłaszcza w dwóch godzinach, które Sobór określa jako podwójne zawiasy codziennej modlitwy: w Jutrzni i Nieszporach (por. SC 89a), dokonuje się codzienne upamiętnienie paschalnego misterium. Jutrznia upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa, Nieszpory…

 • bez kategorii

  Konferencja „Radość świętości…”

  6 października br. w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach odbyła się Konferencja „RADOŚĆ ŚWIĘTOŚCI -chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym”.  Zgromadziło się około 70 osób (osoby konsekrowane z różnych zgromadzeń,…

 • bez kategorii

  Spotkanie młodych

    Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” zaprasza młodzież w wieku 13-20 lat na:        SPOTKANIA MŁODYCH ZE SŁOWEM BOŻYM Siostry i bracia zapraszają Cię bardzo, przyjeżdżaj śmiało i koniecznie zabierz kogoś…

Skip to content