Życiorys

x.m1Ks. Marian Królikowski, ur. 18 czerwca 1962 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1985-1991 zakończone z tytułem magistra teologii na podstawie pracy z dziedziny antropologii teologicznej. Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 czerwca 1991 r. W roku 2005 uzyskał tytuł licencjusza teologii dogmatycznej.
W 1993 r. oddelegowany do dzieła nowej ewangelizacji. Od 1994 r. dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Od 1999 r. rektor Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Założyciel i Przełożony Generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. Jest promotorem Programu Pastoralnego „Redemptoris Missio”. Posługę misyjną i ewangelizacyjną pełnił w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki. Od 2004 r. proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Kielcach. Od października 2011 r. do października 2016 r. członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji powstałego przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Od grudnia 2011 r. Konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Zainteresowania: teologia biblijna; zagadnienie osoby i wspólnoty; formacja ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.

 

Skip to content