JUŻ WKRÓTCE
AKTUALNOŚCI
 • Aktualności

  „Serce zawsze młode”

    Zachęcamy Was, ludzi młodych, a także wszystkich zainteresowanych, do lektury wybranych fragmentów Adhortacji Papieża Franciszka „Christus Vivit” („Chrystus Żyje”), której treść jest szczególnie aktualna w dzisiejszej sytuacji. Oto kolejny fragment: Co Słowo…

 • Aktualności

  Eucharystia buduje Kościół (II)

    Dzięki Komunii eucharystycznej Kościół jest w równym stopniu umocniony w swojej jedności Ciała Chrystusa. Św. Paweł, pisząc do Koryntian odnosi się do tej jednoczącej skuteczności uczestnictwa w Uczcie eucharystycznej: « Chleb, który…

 • Aktualności

  Nowa pozycja wydawnicza

    s. Katarzyna Feduś, Modlitwa w życiu i pismach Edyty Stein   „Jedną z najwybitniejszych kobiet XX wieku była Edyta Stein, patronka Europy, Żydówka, fenomenolog, karmelitanka, ofiara nazistowskiego reżimu, ale także kobieta modlitwy.…

 • Aktualności

  Liturgia Godzin

    W Liturgii Godzin, zwłaszcza w dwóch godzinach, które Sobór określa jako podwójne zawiasy codziennej modlitwy: w Jutrzni i Nieszporach (por. SC 89a), dokonuje się codzienne upamiętnienie paschalnego misterium. Jutrznia upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa, Nieszpory…

 • Aktualności

  Ogłoszenie

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   § 26. pkt. 8. Do dnia 27 grudnia 2020…

Skip to content