Praca i Studium

 

Nasza wspólnota promuje pracę w jej różnych aspektach w służbie Nowej Ewangelizacji, by usilnie dążyć do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą a życiem. W ten sposób nawiązujemy do tradycji monastycznej, gdzie modlitwa, praca i studium praktykowane były w harmonii.

Codzienne życie we wspólnocie jest bardzo proste: oprócz licznej posługi ewangelizacyjnej, każdy podejmuje posługę w domu wspólnotowym, którą stara się wykonać z jak największą starannością i miłością wobec braci i sióstr. Nasze obowiązki to: praca w kuchni, pralni, kaplicy, ogrodzie, sprzątanie domu i otoczenia, wspólne przygotowywanie kursów i inne. Wszelką aktywność pragniemy przeżywać jako służbę „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (por. Mt 20,28).

Właściwa formacja intelektualna jest konieczna do życia głębią naszego powołania i do skutecznego pełnienia naszej misji. Codzienne studium każdego brata i siostry służy pogłębianiu wiedzy teologicznej, biblijnej, z zakresu duchowości, psychologii i innych dziedzin po to, by rozwijać się w życiu i w posłudze ewangelizacyjnej. Istnieje możliwość podejmowania studiów na wyższych uczelniach. Program studiów musi być ukierunkowany na apostolstwo Koinonii tzn. ewangelizację w różnych jej aspektach.

 

Skip to content