Ogłoszenia

 

25 styczniaNawrócenie Św. PawłaŚwięto Patronalne Wspólnoty i Parafii Św. Pawła:

17:30 – Nieszpory

18:00 – Eucharystia

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy na wspólną z nami modlitwę:

       • Eucharystia: poniedziałek – sobota godz.18.00
        niedziela godz.11.00
       • Jutrznia: poniedziałek-piątek godz. 8:00
        sobota-niedziela (i święta) godz. 9:00
       • Nieszpory: poniedziałek – sobota godz.17.30
        niedziela godz.18.00
 • Spotkanie modlitewne: środa godz.18.45
 • Modlitwa wstawiennicza: czwartki godz. 16.00-17.30
 • Eucharystia z Sakramentem Namaszczenia chorych  raz w miesiącu:
  niedziela godz.11.00
 • Liturgia pokutna: pierwszy piątek miesiąca – godz. 18:45

Godziny przyjęć w biurze parafialnym: od poniedziałku do piątku: od 15.30 do 17.00;
od 19.00 do 20.00 (w poniedziałki i wtorki) lub po umówieniu się telefonicznie.

W przypadku konieczności wydania lub przygotowania dokumentów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Dzwonić w godzinach: 10.00-13.00 (od poniedziałku do piątku) lub 19.30-20.30 (w poniedziałki i wtorki)
– 41/368 57 03
– 41/368 58 13
– 606 124 328

NOWI PARAFIANIE 
Serdecznie witamy mieszkańców, którzy dopiero wprowadzili się do naszej Parafii i prosimy o zgłaszanie się do biura parafialnego osobiście lub telefonicznie: jak wyżej.

 

 

Ogłoszenie!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

§ 26. pkt. 8. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1.5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

W związku z powyższym, informujemy że: w czasie liturgii Eucharystii w „Koinonii św. Pawła” w Kielcach, obowiązuje zachowanie zalecanej odległości oraz używanie masek ochronnych.

Jednocześnie informujemy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski, dekretem z dnia 23 października 2020 r. (Nr OA – 102/20) udzielił dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem i zdecydują się pozostać w domu, zachęcamy, aby nadal trwały na modlitwie w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”).  Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Koinonia św. Pawła w Kielcach

 

Skip to content