Spotkania modlitewne

 

Spotkania modlitewne i formacyjne odbywają się w naszej Wspólnocie „Koinonia św. Pawła” w każdą środę po Eucharystii. Uwielbiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i pochylamy się nad Jego Słowem, aby Go poznać, aby poznać siebie i umocnić swoją wiarę. Osobiste i prawdziwe spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie Bożym zawsze zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem.


Temat naszych spotkań w 2021 roku:

Tobiasz, człowiek i wędrowiec strzeżony przez Pana” 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego, które jest zawarte w jednej z mniej znanych ksiąg Starego Testamentu. Księga Tobiasza przynosi nam głębokie nauczanie o Bogu i jego woli zbawienia człowieka. Pochylimy się nad historią trzech rodzin, których losy pomogą nam zrozumieć sakrament małżeństwa i styl chrześcijańskiego życia w rodzinie. Albowiem również dziś, gdy przemoc i niesprawiedliwość wydaje się zwyciężać nad pragnieniem pokoju w sercach ludzi, małżeństwa i rodziny chrześcijańskie, poprzez swoją historię miłości, nadal świadczą o obecności Boga, która się wyłania z Księgi Tobiasza.


Spotkania modlitewne i formacyjne – program:

18.00 – Eucharystia
18.45 – wspólna modlitwa Słowem Bożym, konferencja, modlitwa wstawiennicza

Spotkania modlitewneSpotkania modlitewne

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content