Spotkania modlitewne

 

„Mnie, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (Ef 3,8-9).

Wspólnota „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, zaprasza do udziału w spotkaniach modlitewno – formacyjnych, poprzez które pragniemy się przygotować do ewangelizacji: dawania świadectwa i głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym.

Spotkania odbywają się w każdą środę w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” (Kielce, ul. Wileńska 1A):

  • 18.00: Eucharystia;
  • 18.45: Spotkanie modlitewne.

W tym roku będziemy się pochylać nad Słowem Bożym i rozważać temat: Biblijna historia zbawienia. Spróbujemy na podstawie Biblii odkryć i ukazać panoramiczną wizję powszechnego Bożego Planu Zbawienia i jego rozłożenia w czasie i miejscach, zwracając uwagę na to, że historia zbawienia jest naszą własną historią.

Uczestnicząc w spotkaniach, uzyskamy panoramiczną wizję Biblii, przechodząc przez 12 wielkich etapów Bożego Planu Zbawienia: przed nami niezwykła droga od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content