Spotkania modlitewne

 

Spotkania modlitewne i formacyjne odbywają się w naszej Wspólnocie „Koinonia św. Pawła” w każdą środę po Eucharystii. Uwielbiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i pochylamy się nad Jego Słowem, aby Go poznać, aby poznać siebie i umocnić swoją wiarę. Osobiste i prawdziwe spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie Bożym zawsze zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem.


Temat naszych spotkań w 2020 roku:   „Eucharystia daje życie” 

EucharystiaKościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji.

Takim czasem łaski jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”, który będzie obowiązywał w latach 2019-2022. Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy: 


    • „Eucharystia – tajemnica wyznawana”,
    • „Eucharystia – tajemnica celebrowana”,
    • „Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”.

Ponieważ cały Kościół został wezwany do pełniejszego rozpoznania tajemnicy Eucharystii, dlatego idąc w ślad za tą propozycją duszpasterską Konferencji Episkopatu w Polsce, podejmujemy jako „Koinonia św. Pawła” nasz temat całorocznych konferencji: Eucharystia daje życie.

Nasze rozważania, będą oparte o treść Adhortacji Apostolskiej Sacramentum Caritatis, Ojca Świętego Benedykta XVI, „O Eucharystii, Źródle i Szczycie życia i misji Kościoła”.

Świadomi naszego powołania do Nowej Ewangelizacji, pamiętamy, że powinność ta nieustannie wypływa z Eucharystii, „źródła i szczytu wszelkiej ewangelizacji”[1].

Pan przyszedł bowiem, „aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne” (J 6, 40). „Ciało Chrystusa jest dla życia świata” (por. J 6, 52). „Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Dobry Pasterz, przyszedł po to, aby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).

Serdecznie zapraszamy więc do udziału we wspólnej modlitwie i refleksji.

[1]             Por. SC, nr 9; PO, nr 5-11;  SC, nr 10.


Spotkania modlitewne i formacyjne – program:

18.00 – Eucharystia
18.45 – wspólna modlitwa Słowem Bożym, konferencja, spotkanie w małych grupach, modlitwa wstawiennicza
20.00 – zakończenie

Spotkania modlitewneSpotkania modlitewne

 

 

 

 

Skip to content