Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny

Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny "Św. Pawła" w Kielcach

 

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz potrzebę ewangelizacji osób nieochrzczonych, Ks. Bp K. Ryczan 19.10.2011 roku erygował

Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny
„Św. Pawła”
w Kielcach

działający w ramach Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” i prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach.

 

Siedzibą Ośrodka jest Parafia św. Pawła w Kielcach (ul. Wileńska 1a; 25-411 Kielce). Dyrektorem Ośrodka jest ks. Sylwester Wójcik.

Celem działalności Ośrodka jest przygotowanie osób nieochrzczonych do chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz pomoc osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary.

Uczestnikami formacji są osoby dorosłe z terenu całej Diecezji, które zgłaszają się osobiście i bezpośrednio do Ośrodka lub za pośrednictwem Księży Proboszczów, czyli po uprzednim zgłoszeniu swego pragnienia we własnej parafii.

Skip to content