Cel

 

Podstawowym celem jest: formacja świeckich katechistów do prowadzenia katechezy ewangelizacyjnej osób dorosłych w parafii (katecheza kerygmatyczna)[1], oraz formacja parafialnych ekip katechistów dla nowej ewangelizacji dorosłych w parafii.

Na dalszym etapie: formacja do prowadzenie kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych w parafii; formacja do animowania parafialnej grupy modlitewno-ewangelizacyjnej.

Działalność Szkoły katechistów, ma na celu uruchomienie systematycznej posługi świeckiej parafialnego katechisty w dziele ewangelizacji i katechizacji dorosłych w parafii[2].

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Biorąc pod uwagę adresatów posługi katechisty w parafii, byłaby to „katecheza inspirowana katechumenatem dla tych, którzy otrzymali sakramenty wtajemniczenia, ale nie zostali jeszcze dostatecznie zewangelizowani lub skatechizowani oraz tych, którzy pragną ponownie wstąpić na drogę wiary”, DOK 62.

[2]  „Posługa ta jest bowiem stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą naturą tejże posługi” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8).

 

 

 

 

 

 

Skip to content