Jak uczestniczyć w RM?

KTO TWORZY REDEMPTORIS MISSIO?

Program pragnie być Stacją Obsługi, będącą w służbie każdej rzeczywistości Kościoła: chcemy służyć wszystkim. Posiada autorytet moralny, płynący z wieloletniej posługi ewangelizacyjnej w  Kościele. Katolicka Wspólnota  „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, która jest promotorem Programu Redemptoris Missio w Diecezji kieleckiej, Polsce i EuroAzji, zaprasza do współpracy i jednoczy tych, którzy go realizują we wspólnej: wizji, celu, programie i strategii. Władza należy do biskupów, pasterzy, przełożonych wspólnot i struktur kościelnych, które podejmują Program RM i nim posługują. My jesteśmy ich współpracownikami, którzy proponują i realizują wizję, strategię, program i metodologię. W Polsce istnieje środowisko ponad 20 ośrodków realizujących program RM.

KOMU SŁUŻY RM?

Jest  to  program  duszpasterski  powstały  w odpowiedzi  na  wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, która stała się już swoistym „ruchem” odnowy w Kościele. Program jest narzędziem dla już istniejących ruchów, stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy ewangelizacyjnej, jak również daje możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych. Posiada bogactwo pracy z wielu innymi rzeczywistościami Kościoła. Chce służyć wszystkim. Jest jak witamina, która wzmacnia tego, kto ją zażywa.

CZEGO POTRZEBUJE RM?

 1. Ewangelizatorów zdolnych i dyspozycyjnych do tego, aby oddać swoje życie dla Ewangelii i ewangelizacji.
 2. Duszpasterzy, którzy  podejmą  posługę  ewangelizacyjną  wraz  ze świeckimi
  oraz  opiekę pasterską nad rodzącymi się przez naszą posługę wspólnotami.
 3. Kooperacji z programami duszpasterskimi i katechetycznymi.
 4. Środków materialnych, aby pokryć koszty druku materiałów, podróże ekip misyjnych, formacji młodzieży oraz wyposażenia dla biura.

 CO OFERUJE RM?

 1. Koordynację działań ewangelizacyjnych i wspólną strategię poprzez działanie Centrum Formacji.
 2. Wymianę informacji.
 3. Strukturę organizacyjną z aprobatą kościelną.
 4. Nazwę i logo Redemptoris Missio jako znak zastrzeżony.
 5. Posługę ewangelizatorów w zakresie głoszenia i nauczania.
 6. Schematy kursów, aby pomóc nauczającym.
 7. Głosicieli Słowa na rekolekcje i kongresy.
 8. Nauczycieli dla prowadzenia kursów w SNE.
 9. Home Page w Internecie dla szerokiej promocji Programu.
 10. Pastoralną pomoc i praktykę aby rozpocząć (założyć) Szkołę Ewangelizacji i Wspólnotę.
 11. Formację ekip zdolnych do odtworzenia kursów i materiał dla formacji, aby pomnażać SNE.
 12. Seminaria Międzynarodowe aby poznać wizję i doświadczyć metodologii.

 JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

 1. Wziąć udział w kursie lub Szkole organizowanym w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach.
 2. Przy naszej pomocy zorganizować kurs w swoim środowisku (parafia, wspólnota modlitewna, ruch, zakon, stowarzyszenie…), aby zapoczątkować program formacji ewangelizatorów korzystając z naszej pomocy i doświadczenia.
 3. Prowadzić formację ewangelizatorów jako nowy ośrodek (Szkoła) współpracując z nami w Programie „Redemptoris Missio”.
Skip to content