CMIE Św. Pawła

W Encyklice Redemptoris Missio w p.51 św. Jan Paweł II podkreśla, że znakiem żywotności Kościoła, narzędziem formacji i ewangelizacji, ważnym punktem wyjścia dla nowego społeczeństwa zbudowanego na fundamencie cywilizacji miłości są kościelne wspólnoty podstawowe. Każda jednak wspólnota, aby mogła być chrześcijańską, musi posiadać swoje fundamenty w Chrystusie, poprzez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę skupioną wokół Eucharystii, komunię wyrażającą się w jedności serca i ducha oraz dzielenie się dobrami według potrzeb swoich członków (Dz 2, 24).

 

Kierując się duszpasterską troską o wspólnoty podstawowe diecezji kieleckiej, 18 października 1999 roku ks. Bp. Kazimierz Ryczan – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej powołał do istnienia

 

 

 

CENTRUM MODLITWY I EWANGELIZACJI „ŚW. PAWŁA” w Kielcach.

 

Jako ośrodek modlitwy, formacji i ewangelizacji Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” ma promować wiarę chrześcijańską w jej aspektach: duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, społecznym i charytatywnym. W szczególności zaś ten cel realizowany jest w:

– pasterskiej opiece nad Katolickim Stowarzyszeniem w służbie Nowej Ewangelizacji;

– duszpasterstwie liturgicznym, formacyjnym i ewangelizacyjnym dla grup, ruchów i wspólnot modlitewnych;

– prowadzeniu Szkoły Nowej Ewangelizacji;

– promocji różnych form modlitwy indywidualnej, wspólnotowej i liturgicznej;

– duszpasterstwie liturgicznym wiernych nie zrzeszonych w grupach modlitewnych.

 

3
3
Skip to content