Dykasteria ds. Ewangelizacji

Misja na świecie

 

W skali Kościoła powszechnego sprawami misji i Kościoła na terenach misyjnych zajmuje się Dykasteria ds. Ewangelizacji, na której czele stoi sam papież. Dykasteria składa się z dwóch sekcji:

  1. Pierwsza sekcja zajmuje się tzw. pierwszą ewangelizacją i nowymi Kościołami lokalnymi. Kieruje nią proprefekt kard. Luis Tagle z Filipin.
  2. Druga sekcja zajmuje się tzw. nową ewangelizacją. Kieruje nią proprefekt abp Rino Fisichella z Włoch.

Dykasteria powstała z połączenia istniejącej od 1622 roku Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (od lat 60. XX wieku zwanej Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów) oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która została powołana przez Benedykta XVI Listem Apostolskim motu proprio „Ubicumque et semper” w październiku 2010 roku. Zmiany dokonał Papież Franciszek na Dykasterię ds. Ewangelizacji.

Strona: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it.html

 

Zespół KEP do spraw Nowej Ewangelizacji

Misja w Polsce

 

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356. Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r.

14 marca 2022 r., biskupi zebrani na 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski powołali nowy skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

Działalność Zespołu prowadzona jest przy współpracy z Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa.

Pracami i koordynacją działań kieruje bp Artur Ważny – biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej, który na przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji został wybrany 18 listopada podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Strona: Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji (nowaewangelizacja.org)

 

 

 

 

 

Skip to content