Wykłady formacyjne

„Koinonia św. Pawła” w Kielcach służy także specjalistycznymi wykładami formacyjnymi dla Wspólnot zakonnych, Wyższych Seminariów Duchownych, Ruchów i Stowarzyszeń katolickich, duszpasterstwa rodzin, ośrodków i szkół nowej ewangelizacji – w następujących dziedzinach:

 

s. dr Samuela Grażyna Klimas – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologia życia konsekrowanego,
     • duchowość biblijna i monastyczna okresu patrystycznego,
     • nowa ewangelizacja,
     • teologii małżeństwa i rodziny.

 

 

 

s. dr Izabela Iwańska – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • nowa ewangelizacja,
     • osoby konsekrowane w dziele nowej ewangelizacji,
     • duchowość laikatu: „Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II”.

 

 

 

s. dr Kinga Katarzyna Walkowiak – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenizmu. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologia ekumenizmu i dialogu oraz dialogu międzyreligijnego;
     • teologia nowej ewangelizacji, problematyka z zakresu misyjności Kościoła, formacji świeckich w Kościele;
     • teologia męczeństwa.

 

 

s. dr Julia Kilina – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologia duchowości biblijnej;
     • teologia Słowa Bożego: „Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu św. Pawła Apostoła”.

 

 

 

s. dr Franciszka Aldona Godlewska – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologia biblijna;
     • chrześcijaństwo jako styl życia: „Cierpiał i wzór wam zostawił. Wysoki ideał moralny według Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła”.

 

 

s. dr Marianna Ciemała – doktor nauk teologicznych w zakresie dogmatyki (specjalizacja: patrologia). Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologia życia braterskiego według Reguły Benedykta;
     • zagadnienia dotyczące życia monastycznego (starożytny monastycyzm);
     • Reguła Benedykta;
     • posłuszeństwo konsekrowane.

 

s. dr Katarzyna Feduś – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

     • teologii modlitwy;
     • duchowości karmelitańskiej: „Modlitwa w życiu i pismach Edyty Stein”.

 

 

Skip to content