Wykłady formacyjne

„Koinonia św. Pawła” w Kielcach służy także specjalistycznymi wykładami formacyjnymi dla Wspólnot zakonnych, Wyższych Seminariów Duchownych, Ruchów i Stowarzyszeń katolickich, duszpasterstwa rodzin, ośrodków i szkół nowej ewangelizacji – w następujących dziedzinach:

 

s. dr Samuela Grażyna Klimas – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologia życia konsekrowanego,
  • duchowość biblijna i monastyczna okresu patrystycznego,
  • nowa ewangelizacja,
  • teologii małżeństwa i rodziny.

 

s. dr Izabela Iwańska – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • nowa ewangelizacja,
  • osoby konsekrowane w dziele nowej ewangelizacji,
  • duchowość laikatu: „Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II”.

 

s. dr Kinga Katarzyna Walkowiak – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenizmu. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologia ekumenizmu i dialogu oraz dialogu międzyreligijnego;
  • teologia nowej ewangelizacji, problematyka z zakresu misyjności Kościoła, formacji świeckich w Kościele;
  • teologia męczeństwa.

 

s. dr Julia Kilina – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologia duchowości biblijnej;
  • teologia Słowa Bożego: „Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu św. Pawła Apostoła”.

 

s. dr Franciszka Aldona Godlewska – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologia biblijna;
  • chrześcijaństwo jako styl życia: „Cierpiał i wzór wam zostawił. Wysoki ideał moralny według Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła”.

 

s. dr Marianna Ciemała – doktor nauk teologicznych w zakresie dogmatyki (specjalizacja: patrologia). Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologia życia braterskiego według Reguły Benedykta;
  • zagadnienia dotyczące życia monastycznego (starożytny monastycyzm);
  • Reguła Benedykta;
  • posłuszeństwo konsekrowane.

 

s. dr Katarzyna Feduś – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu:

  • teologii modlitwy;
  • duchowości karmelitańskiej: „Modlitwa w życiu i pismach Edyty Stein”.

 

 

Skip to content