Spotkania małżeńskie

 

Jak budować trwałe małżeństwo, jak dążyć do jedności i prawdziwej miłości? 

Chrześcijańskie rodziny mają wiele do ofiarowania współczesnemu światu, ponieważ Słowo Boże odkrywa przed nami zamysł Boga wobec małżeństwa i rodziny i uczy nas także, jak budować ognisko domowe, które trwa całe życie. Dlatego Kościół troszczy się o rodziny i daje różne propozycje, aby im pomóc. Jedną z nich są nasze spotkania małżeńskie. Spotkania te są propozycją, aby dać parom małżeńskim metodę i środki, by podjąć odpowiedzialność za siebie nawzajem i swoją rodzinę.

Kto może uczestniczyć w tych spotkaniach?

W spotkaniach mogą uczestniczyć wszystkie małżeństwa sakramentalne, których małżonkowie pragną wspólnie odkrywać piękno powołania chrześcijańskiego do małżeństwa i rodziny, pracować razem, aby zbudować, zdynamizować lub umocnić swoje ognisko domowe, którzy pragną miłować się bardziej i tworzyć prawdziwie chrześcijańską rodzinę. Podczas spotkania, proponowane nauczania i ćwiczenia pomagają parom lepiej się poznać i zaangażować w dialog małżeński. Intymność każdej pary jest całkowicie respektowana. Dialogi odbywają się wyłącznie pomiędzy małżonkami.

Spotkania małżeńskie – Jaki jest ich cel?

Celem naszych spotkań jest odkrywanie piękna powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Spotkania są tak pomyślane, aby pomóc małżonkom utracić ich złe nawyki a nabyć nowe przyzwyczajenia, które budują właściwe relacje małżeńskie i rodzinne, które pomagają lepiej się poznać, lepiej się rozumieć, przetrwać kryzysy, dążyć do jedności i prawdziwej miłości. Spotkania te dają małżeństwom praktyczne wskazówki i umiejętność rozmowy o prostych irytacjach życia codziennego a także uczą poruszać trudniejsze problemy.  Podczas tych spotkań małżonkowie odkrywają, co daje drugiemu poczucie, że jest kochany, a także co powoduje konflikty w ich małżeństwie. Wspólna modlitwa wprowadza w relację z Bogiem i umacnia więź małżeńską. Spotkania małżeńskie kończą się agapą, co pozwala nawiązać przyjacielskie relacje z innymi małżeństwami.

Spotkania małżeńskieSpotkania małżeńskieSpotkania małżeńskie

 

 

 

 

Poruszane tematy (aby budować trwałe małżeństwo i rodzinę):

 • Zamysł Boga wobec małżeństwa i rodziny – małżeństwo w Biblii;
 •  Jak budować wspólnotę życia i miłości?;
 • Dialog małżeński: jak słuchać i jak mówić?;
 • Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?;
 • Rola przebaczenia w małżeństwie;
 • Właściwe relacje z rodzicami, teściami oraz z innymi członkami rodziny;
 • Akt małżeński: wyraz wzajemnej miłości i umacnianie jedności małżonków oraz odpowiedzialne rodzicielstwo;
 • Jak obdarowywać się miłością w codzienności?;
 • Czym jest modlitwa chrześcijańska: osobista, małżeńska i rodzinna?
 • Rodzicielstwo jako udział w stwórczej mocy Boga;
 • Wychowanie dzieci;
 • Małżeństwo w tajemnicy Przymierza;
 • Zaangażowanie rodziny w życie Kościoła i społeczeństwa.

Tematy te dotyczą życia codziennego każdego małżeństwa i są wyjaśniane w świetle Słowa Bożego, gdyż Jezus rzucił światło na życie i nieśmiertelność (2 Tm 1,10). Wskazują one, jak budować trwałe małżeństwo i rodzinę.

Spotkania małżeńskie – plan spotkania

Każde spotkanie rozpoczynamy wspólną modlitwą. Następnie słuchamy nauczania dotyczącego wybranego zagadnienia z życia małżeństwa i rodziny. Ukazujemy je w świetle Słowa Bożego i nauczania Kościoła. Po nauczaniu, każda para może porozmawiać o tym we dwoje. Szanujemy prywatność par małżeńskich, dlatego nie ma grupowych dyskusji ani obowiązku wyjawiania czegokolwiek z waszego pożycia.

Wprawdzie spotkanie kończymy przy wspólnym stole i jest to także czas dzielenia się, dawania świadectwa czy przyjacielskich rozmów, jednak dokonuje się to bez wchodzenia w intymność każdej pary. Kończymy wspólną modlitwą.


OSOBY ZAINTERESOWANE prosimy o kontakt z s. Samuelą
telefonicznie (606 124 328) lub osobiście (par. św. Pawła Ap.; ul. Wileńska 1A).

 

 

Skip to content