Informacje podstawowe

 

Dnia 10 maja 2021 roku, papież Franciszek, ustanowił posługę świecką Katechisty. „Posługa ta jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza miejsca” (List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8).

Aby urzeczywistnić posługę katechisty we wspólnocie Kościoła Kieleckiego, Ks. Bp Jan Piotrowski ustanowił Szkołę dla Katechistów w Diecezji kieleckiej (dekret Nr OA-6/23), a jej prowadzenie powierzył Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach (dekret Nr OK-1/23).

Katechista jest powołany przede wszystkim do posługi duszpasterskiej przekazywania wiary, „od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które przygotowuje do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 6).

Misją świeckiego Katechisty w parafii jest katecheza ewangelizacyjna dorosłych, obejmująca osoby, które uczestniczą w procesie duszpasterskiego przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych. W szczególności posługa Katechisty dotyczy prowadzenia katechez kerygmatycznych dla rodziców i chrzestnych w ramach przygotowania do Sakramentu Chrztu; dla rodziców dzieci przygotowujących się do I-ej Komunii św.; dla kandydatów i rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania; dla narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu małżeństwa oraz ewangelizacja stała dla dorosłych, którzy wyrażą chęć dalszej formacji i uczestnictwa w systematycznych spotkaniach parafialnych.

Katechista będąc bezpośrednim współpracownikiem księdza Proboszcza, spełnia swą posługę pod jego  zwierzchnictwem, dlatego „wymaga się, aby były to osoby wiernie współpracujące z prezbiterami, dyspozycyjne do wykonywania posługi i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8).

Niniejszym informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów do  pierwszej edycji Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK), która rozpocznie swoje działanie inauguracją 09 września 2023 roku. Serdecznie prosimy zainteresowane osoby świeckie o zgłaszanie się do swoich duszpasterzy, a  czcigodnych P.T. Księży Proboszczów o zgłaszanie kandydatów z poszczególnych parafii.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do SKDK, można uzyskać na tej stronie (zakładka: rekrutacja) oraz pod nr. tel.: 506 178 939; 606 124 328.

 

 

 

Skip to content