Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna istnieje przy naszej Wspólnocie i Parafii od wielu lat. Należą do niej osoby dorosłe, które na miarę swoich sił i możliwości chcą realizować charyzmat „Koinonii św. Pawła”, podejmując wspólną modlitwę i ewangelizując swoje środowiska życia i pracy. Raz w tygodniu (w każdą środę) członkowie wspólnoty uczestniczą w spotkaniu formacyjnym, które dokonuje się poprzez wspólnotową modlitwę oraz rozważanie Słowa Bożego. Co roku podejmowany jest cykl formacji, pozwalający lepiej i głębiej poznać Biblię.

 

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjnaPrzebieg spotkania jest następujący:
18.00 – Eucharystia
18.45 – Modlitwa uwielbienia
19.00 – Modlitwa Słowem Bożym i nauczanie

19.40 – Dzielenie się w małych grupach usłyszanymi treściami, które kończy się modlitwą wstawienniczą
20.00 – Zakończenie spotkania

Oprócz tego członkowie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej uczestniczą razem z braćmi i siostrami z „Koinonii św. Pawła” w przeżywaniu wspólnej Eucharystii (szczególnie niedzielnej), oraz podejmują różne posługi ewangelizacyjne (np. ewangelizacja w szpitalu, ewangelizacja uliczna, zaangażowanie się w przygotowania Święta Rodzin czy inne inicjatywy organizowane przez „Koinonię św. Pawła”).

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna

Formacja, którą proponuje nasza Wspólnota, nie jest tylko formacją duchową i intelektualną, lecz także dotyka płaszczyzny ludzkiej. Dlatego oprócz wspólnej modlitwy i słuchania Słowa Bożego, organizujemy spotkania przy stole czy też wspólne wyjazdy, łączące formację z rekreacją. Szczególnymi do tego okazjami są na przykład mikołajki czy święta patronalne wspólnoty. Pozwalają nawiązać także relacje przyjaźni.

Jeżeli pragniesz odnowić swoją relację z Bogiem, który do nas mówi…
Jeżeli pragniesz doświadczać modlitewnego wsparcia braci i sióstr w wierze…
Jeżeli pragniesz dzielić się przeżywaną wiarą z innymi…
zapraszamy na nasze spotkania w każdą środę.

Skip to content