Program formacji

PIERWSZY STOPIEŃ

a) ETAP PODSTAWOWY: Ewangelizacja
b) ETAP WZROSTU: Formacja ewangelizatorów
c) ETAP FORMACJI: Formacja formatorów ewangelizatorów
d) PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE: Formacja permanentna

DRUGI STOPIEŃ

Czym jest:
Seminarium teoretyczno- praktyczne, podczas którego poznaje się wizję programu i doświadcza metodologii. To „laboratorium” podczas którego uczymy również jak opracować nowy kurs zgodnie z zasadami metodologii i spójnością procesu formacyjnego programu Redemptoris Missio.

Cel:
Nauczyć formatorów formatorów ewangelizatorów, jak należy używać nowych metod w ewangelizacji.

Adresaci:
Zarezerwowane tylko dla Dyrektorów Szkół  Nowej  Ewangelizacji, którzy są odpowiedzialni za formację ekip lokalnych  Szkół Nowej Ewangelizacji.

Miejsce:
Każdego roku w różnych częściach świata.

a. Seminaria Krajowe i Międzynarodowe
Polska –   Ks. Marian Królikowski              r.missio@complex.com.pl
Meksyk – José H. Prado Flores                  evangelizacion@evangelizacion.com

b. Seminaria Diecezjalne
Dla Szkół o zasięgu diecezjalnym i parafialnym, według zapotrzebowania.

Skip to content