Kongresy i konferencje

 

KONFERENCJA  „RADOŚĆ ŚWIĘTOŚCI”

6 października br. w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach odbyła się Konferencja „RADOŚĆ ŚWIĘTOŚCI – chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym”.  Zgromadziło się około 70 osób (osoby konsekrowane z różnych zgromadzeń, kapłani i osoby świeckie). Celem konferencji była recepcja Adhortacji Papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”. Kolejny już raz zorganizowaliśmy to spotkanie w „Koinonii św. Pawła” w Kielcach, ponieważ jesteśmy przekonani, że dyskusja pastoralna i teologiczna na temat nauczania papieskiego, wyrażonego w dokumentach skierowanych do całego Kościoła, stanowi nieodzowny element dla pogłębienia refleksji nad duchowością i stylem życia chrześcijańskiego.
Więcej


KONFERENCJA „JEZUS, PRZYJACIEL GRZESZNIKÓW”

7 maja 2016 roku w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia odbyła się Konferencja nt. „Jezus, przyjaciel grzeszników” zorganizowana przez Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”.  Zgromadziło się ponad 60 osób (osoby konsekrowane z różnych zgromadzeń, kapłani i osoby świeckie).

W tematykę dnia wprowadził ks. Marian Królikowski, przełożony generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, który ukazał osobę Jezusa będącego stale wśród grzeszników, pozwalającego dotykać się grzesznikom, co budziło zgorszenie ludzi pobożnych. Miłosierdzie Boga i Jezusa stanowi „Dobrą Nowiną w Dobrej Nowinie”.

więcej…

Prelegenci:
Ks. Bp Jan Piotrowski
Ks. prof. Stanisław Dyk
Ks. dr Paweł Tambor
ks. prof. Stanisław Czerwik
Ks. Marian Królikowski


KONFERENCJA „SŁOWO BOŻE W ŻYCIU KONSEKROWANYM”

W 2015 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA DLA OSÓB KONSEKROWANYCH, tematem której było Słowo Boże w życiu konsekrowanym. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji wzięło udział około 100 osób.

więcej…

Prelegenci:
Ks. Bp Jan Piotrowski
Ks. Bp Grzegorz Ryś
Ks. prof. Stanisław Dyk
Ks. dr hab. Waldemar Turek
O. prof. Jerzy Gogola
Ks. Marian Królikowski
Ks. dr Sławomir Nasiorowski


KONFERENCJAkonferencja-maj MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W OCZACH BOGA I ŚWIATA

W dniu 24 maja 2014 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA na temat małżeństwa i rodziny. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby, którym zależy na dobrej i trwałej rodzinie.
Celem sesji przedpołudniowej było ukazanie chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny w oczach Boga, jako Stwórcy. Sesja popołudniowa zaś była poświęcona tematowi: „Małżeństwo i rodzina w oczach świata”

Prelegenci:
Ks. Marian Królikowski
Ks. dr hab. Stanisław Dyk prof. KUL
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz

więcej…


img_4375KONFERENCJA „WIARA – LITURGIA – EWANGELIZACJA”

W dniu 8 czerwca 2013 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA: „WIARA – LITURGIA – EWANGELIZACJA”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w życiu Kościoła: księża, klerycy, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie. Celem Konferencji było ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy wiarą, liturgią i ewangelizacją. Problem nie polega jedynie na tym, aby ukazać, jak wierzący przeżywają liturgię, lecz raczej: czy żyją liturgią, którą celebrują?

Prelegenci:
Ks. prof. Stanisław Czerwik 
Ks. dr hab. Waldemar Turek 
Ks. dr Henryk Jagodziński
Ks. Marian Królikowski


KONFERENCJA „SŁOWO BOŻE  – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ”

W dniu 5 maja 2012 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA: „SŁOWO BOŻE – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w życiu Kościoła: księża, klerycy, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie. Tematy, jakie zostały poruszone w czasie tej konferencji są następujące: Ks. bp Grzegorz Ryś mówił o „Jezusowej nowej ewangelizacji”; o. prof. Zdzisław Kijas wygłosił konferencje zatytułowane „nowa ekumeniczna ewangelizacja” oraz „metoda nowej ewangelizacji w dialogu ekumenicznym”. Ks. Marian Królikowski natomiast mówił o „Słowie Bożym i ewangelizacji w Kościele”.

Prelegenci:
Ks. Bp Grzegorz Ryś
O. prof. Zdzisław Józef Kijas
Ks. Marian Królikowski


kongres2Dnia 26.05.2007 w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbył się Kongres Maryjny: „MARYJA – NIEWIASTA WIARY”, który zgromadził przedstawicieli ruchów i wspólnot katolickich z naszej diecezji. Prowadzący: ks. Marian Królikowski

 

 


kongres1

W dniach 19 – 21.04.2002 w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach odbyła się Konferencja Ewangelizacyjna „NOWA EWANGELIZACJA DROGĄ KOŚCIOŁA W III TYSIĄCLECIU”. Konferencja ta została zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach we współpracy z Diecezjalną Radą Ruchów Katolickich, patronował jej Ks. Bp Marian Florczyk.

 

Prowadzący:
P. Hose Prado Flores z Meksyku,
Ks. Prof. Józef Kudasiewicz z Kielc,
Ks. Marian Królikowski z Kielc.
W konferencji uczestniczyło 170 osób z Polski i zagranicy.

Skip to content