KURSY i REKOLEKCJE

 

Kursy i rekolekcje organizowane w najbliższym czasie
w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”:  

 


 

KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ

Modlitwa jest uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. W czasie naszych spotkań formacyjnych, odkryjemy sens i cel modlitwy osobistej, wspólnotowej i liturgicznej. Jako wspólnota Kościoła, otwarta na działanie Ducha Świętego, podejmiemy doświadczenie takiej modlitwy przeżywanej w wymiarze Pięćdziesiątnicy.

Na tym ewangelizacyjnym kursie, będziemy się również uczyć, jak uczestniczyć i jak prowadzić spotkania modlitewne, tak, aby były owocne w naszym życiu osobistym i wspólnotowym.

Termin: 24-26 lutego 2023 r.

Program ramowy dla osób dochodzących:

Piątek:

18.00 – Eucharystia
              Konferencja (do godz. 20.30)

Sobota:

9.00  –  Jutrznia
9.30  –  Konferencje i dynamiki
13.00 –  Przerwa obiadowa
15.00  –  Konferencje i dynamiki
17.30  –  Nieszpory
18.00  – Eucharystia

Niedziela:

9.00   –  Jutrznia
9.30  –  Konferencje i dynamiki
11.00  – Eucharystia
             Zakończenie kursu

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), notatnik.

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 

Formularz zgłoszeniowy

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
 • Termin: 24-26.02.2023 r. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  11
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  12
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  13
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  14
 • 15

 


FORMACJA MAŁŻEŃSTW II:
„Małżeństwo i rodzina w Biblii”

Cel: Odkryć zamysł Boga wobec chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa.

 

Termin: 21-23 kwietnia 2023 r.

Wsłuchując się w różne problemy i współczesne dylematy dotyczące małżeństwa i rodziny pragniemy, sięgając do Biblii, poznać pierwotny zamysł Boga wobec rodziny, czyli to „jak było od początku…” (por. Rdz 1, 26-31). Chrześcijańskie rodziny mają wiele do ofiarowania współczesnemu światu, ponieważ Słowo Boże odkrywa przed nami zamysł Boga wobec małżeństwa i rodziny i uczy nas także, jak budować ognisko domowe, które trwa całe życie.

Podczas tej sesji małżonkowie w świetle usłyszanego Słowa Bożego pracują w parach, aby realizować zamysł Boga w ich konkretnym życiu. Szanujemy prywatność par małżeńskich, dlatego nie ma grupowych dyskusji ani obowiązku wyjawiania czegokolwiek z pożycia poszczególnych par.

Zapraszamy małżeństwa, które pragną budować swoje rodziny zgodnie z wolą Boga, tych którzy dzisiaj szukają odpowiedzi na pytanie: jaka jest wola Boga wobec mojego małżeństwa i rodziny?

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.00 Eucharystią, a kończą w niedzielę o godz. 13.00. Przeznaczone są tylko dla małżonków, nie ma możliwości przyjazdu z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

Formularz zgłoszeniowy

Formacja małżeństw: Małżeństwo i rodzina w Biblii
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest kontakt telefoniczny po otrzymaniu maila oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi. Cel: Odkryć zamysł Boga wobec chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa. Termin: 21-23 kwietnia 2023 r. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Nazwisko*
  1
 • Imię małżonki*
  2
 • Wiek*
  3
 • Zawód*
  4
 • Imię małżonka*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres e-mail*
  8
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  9
 • Telefon kontaktowy*
  10
 • Wspólnota/Parafia*
  11
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  12
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  14
 • Czy korzystacie z zakwaterowania*
  15
 • Uwagi*
  16
 • 17

 


 

REKOLEKCJE

„Usłyszeć Słowo Boże”
(„Lectio divina” w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła)

 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym   bogactwem…” (Kol 3, 16).

Jak przyjąć to bogactwo Słowa? Jak uczynić miejsce w swoim wnętrzu dla Słowa? Jak odpowiedzieć Bogu na jego Słowo? Pragniemy mówić o właściwej relacji każdego chrześcijanina (każdego z nas) ze Słowem Bożym: o panowaniu Słowa w życiu chrześcijanina i Kościoła.

Usłyszeć Słowo Boże – przyjąć Słowo Boże – żyć Słowem Wcielonym?” – są to nierozdzielne elementy jednego procesu: rodzi się tylko pytanie jak to zrobić? Jest to pytanie o metodę, która pozwoli nam „usłyszeć, przyjąć i żyć Słowem”. Tą starożytną metodą stosowaną w Kościele jest Lectio divina: czytanie Boże, czytanie duchowe, duchowa lektura Pisma, modlitewne czytanie Pisma…

Cel: Nauczyć się metody lectio divina.

Termin: 28.04-02.05.2023 r.

Rozpoczęcie rekolekcji: piątek g. 18.00 – Eucharystia
Zakończenie: wtorek g. 13.00 – Obiad

Program ramowy dla dochodzących:

Piątek:

18.00 –  Eucharystia
               Konferencja (do godz. 2030)

Sobota, Poniedziałek:

9.00  –  Jutrznia
9.30  –  Konferencje i ćwiczenia
13.00  –  Przerwa obiadowa
15.00  – Konferencje i ćwiczenia
17.30  – Nieszpory
18.00  – Eucharystia

Niedziela:

9.00  –  Jutrznia
9.30  –  Konferencje i ćwiczenia
11.00  –  Eucharystia
15.00  – Konferencje i ćwiczenia
18.00  – Nieszpory

Wtorek:

9.00  –  Jutrznia
9.30  –   Konferencje i ćwiczenia
13.00  – Zakończenie rekolekcji

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), notatnik.

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje "Usłyszeć Słowo Boże"
 • Cel: Nauczyć się metody lectio divina. Termin: 28.04 - 02.05.2023 r. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  11
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Uwagi*
  13
 • 14

 

 

 

 

Skip to content