KURSY i REKOLEKCJE

 

Kursy i rekolekcje organizowane w najbliższym czasie
w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”:  

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE: 
„Żyjemy dla Pana”

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14,7-9).

Żyje „dla samego siebie” ten, kto uważa, że ma w sobie własny początek i własny koniec; kto wiedzie życie zamknięte w sobie, zmierzające tylko do własnej satysfakcji i do własnej chwały, bez żadnej nadziei na wieczność. Żyje „dla Pana” ten, kto wierzy i czerpie życie  „z” Pana, Chrystusa Zmartwychwstałego; kto żyje ze względu na Niego i dla Jego chwały.

Trzeba nam więc zmienić życiowy „punkt ciężkości” z ,,ja” na Bóg, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Motywacją do takiej życiowej decyzji jest to, że „my już należymy do Pana” (Rz 14,8), a to z tego powodu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby być Panem (Rz 14,9), to znaczy, aby nas nabyć dla siebie, aby mieć panowanie nad nami. Ponieważ jesteśmy Pana, żyjemy więc dla Pana! Właśnie ta prawda stanowi punkt dojścia i ukoronowania całej naszej życiowej wędrówki.

Podejmując nasze rekolekcyjne rozważanie Słowa Bożego, pragniemy na nowo odkryć „miłość Chrystusa – która – przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5,14-15).

Przed nami rekolekcyjna droga ze Słowem Bożym, której zwieńczeniem będzie nasze wyznanie wiary: Jezus jest Panem! Jezus jest moim Panem! Moje życie należy do Pana!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Data: 21 – 24 marca 2024 r.

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski

Program:

 • czwartek – sobota:

           godz. 18.00  – Eucharystia
                                    Konferencja

 • niedziela:

          godz. 11.00  – Eucharystia

Miejsce:

Parafia św. Pawła Apostoła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 


 

KURS Nowe Życie z Bogiem

 

 • Aby odnowić wiarę…
 • Aby odnaleźć sens życia…
 • Aby nawiązać i umocnić osobistą więź z Bogiem….

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał  życie wieczne”
(J 3, 16).

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent. Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10,17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 180 zł (z noclegiem i wyżywieniem)
Dla osób dochodzących: 50 zł

Data: 20 – 21 kwietnia 2024 r.

Rozpoczęcie w sobotę: g. 9.00
Zakończenie w niedzielę: g. 13.00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament) i notatnik.

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy

Kurs: Nowe życie z Bogiem
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia.
  0
 • Termin: 20-21 kwiecień 2024 r. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 180 zł (z noclegiem i wyżywieniem) Dla osób dochodzących: 50 zł Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko księdza Opiekuna*lub Przełożonego Zakonnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Numet tel. do Księdza/Przełożonego, Przełożonej*
  13
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  16
 • 17

 

 


REKOLEKCJE: Dawid – człowiek według serca Bożego

Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca” (Dz 13, 22; por. 1 Sm 13, 14; Ps 89, 21)

W sercu kryje się wielkość i małość człowieka. Któż może poznać ludzkie serce, jeśli nie Bóg sam? „Pan przenika wszystkie serca!” (1 Krn 28, 9). Co takiego podoba się Bogu w sercu człowieka? Czy Bóg może mieć upodobanie w sercu grzesznika? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w Słowie Bożym, wpatrując się w historię życia Dawida: pasterza, króla, proroka i grzesznika?

Na tych rekolekcjach słuchając Słowa Bożego, chcemy odkryć, co takiego podoba się Bogu w sercu grzesznika oraz zrozumieć i pozwolić na Jego zbawcze działanie w naszym życiu, abyśmy stali się ludźmi według serca Bożego.

Data: 31 maja – 2 czerwca 2024 r.

Miejce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 280 zł (z noclegiem i wyżywieniem)
Dla osób dochodzących: 50 zł (jest także  możliwość skorzystania z obiadu w sobotę: 40 zł)

Rozpoczęcie:

Piątek – godz. 18:00 – Eucharystia

Zakończenie:

Niedziela – godz. 13:00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), notatnik.

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy

REKOLEKCJE: "Dawid - człowiek według serca Bożego"
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia.
  0
 • Termin: 31 maja - 2 czerwca 2024 r. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE.
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Uwagi*
  15
 • 16

 

 

 

 

 

 

Skip to content