KURSY i REKOLEKCJE

 

Kursy i rekolekcje organizowane w najbliższym czasie
w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”:  

 


REKOLEKCJE ON-LINE

Ponieważ w czasie pandemii, nie możemy organizować rekolekcji z pobytem w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, dlatego pragniemy zaproponować Wam i zaprosić Was do udziału w rekolekcjach on-line.

Temat: „Życiodajna moc wiary”

Za każdym razem, gdy odmawiamy Credo, czyli wyznanie wiary Kościoła, mówimy: « wierzę ». Co to znaczy wierzyć? Wierzyć to wejść w relację, w żywą więź z drugim; wierzyć to powiedzieć: „Amen, niech tak się stanie; ufam ci; powierzam się tobie”. Spotkanie z Chrystusem jawi się jako życiodajna możliwość otwarcia się na wiarę. Gdy odkrywa się Jezusa, Jego osoba nas intryguje, zadaje pytania, fascynuje, wywołuje sympatię. Odtąd, coraz bardziej poznając Jezusa, dochodzimy do spotkania Boga i możemy iść aż do umiłowania Go i do wiary w Niego. A ponieważ nie jest się jedynym człowiekiem, który wierzy, dochodzimy do wspólnoty wierzących: odkrywamy Kościół, wspólnotę tych, którzy wierzą w Boga Jezusa Chrystusa i wiemy, że wiara czyni nas w sposób tajemniczy (misterium) Jego członkiem.

Ale droga wiary nie kończy się tutaj: poprzez wiarę, nieustannie pokonując wątpliwości, kontynuujemy poszukiwanie, w nadziei ujrzenia Pana Jezusa twarzą w twarz, w dniu ostatecznym, po drugiej stronie śmierci, aby z Nim żyć w Bogu. Wiara kryje w sobie moc udzielania życia, które swoje źródło ma w Bogu, objawionym w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Ta Dobra Nowina, ma swoje oparcie w słowach Jezusa: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie w obfitości” (J 10, 10). Aby tak się stało, potrzebny jest „dotyk wiary”: potrzeba z wiarą dotknąć Jezusa i być dotkniętym przez Jezusa mocą Bożej miłości, mocą Ducha Świętego, który rozlewa w nas życie Boże: uzdrawia, przebacza i wskrzesza z martwych…

„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia i czego dotykały nasze ręce…” (1 J 1, 1nn). Podczas naszych rekolekcji będziemy odkrywać spisane w Ewangeliach świadectwa apostolskie, wskazujące szczególnie na te sytuacje, w których różne osoby dotykały Jezusa, a był to „dotyk wiary” i zarazem różnych osób dotykał Jezus, a był to „dotyk miłości”.

Termin: 07-10 września 2020 r. 

Program:

 • Poniedziałek – czwartek: godz. 19.30 – 21.00

Konferencje będą prowadzone w formie video-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

 Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:

 1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej;
 2. Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, wesprzeć nasze życie oraz dzieła modlitwy i ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, możesz złożyć dobrowolną ofiarę, za którą będziemy wdzięczni. 

Serdecznie zapraszamy!        

 

Formularz zgłoszeniowy

REKOLEKCJE: "Życiodajna moc wiary"
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia.
  0
 • Termin: 7-10.09.2020 r. Ofiara dobrowolna W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE.
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Uwagi*
  14
 • 15

 


KURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

Na tym kursie możesz odnowić swoją więź z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Termin: Wkrótce zostanie podany
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 120 zł (30 zł dla osób dochodzących)

Program:

Sobota:
g. 9.00 -13.00 zajęcia (konferencje, spotkania)
g. 13.00 – 15.00 przerwa obiadowa
g. 15.00 – 18.00 zajęcia c.d.
g. 18.00 – Eucharystia

Niedziela:
g. 9.00 – 13.00 zajęcia
g. 11.00 – Eucharystia

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

 

Skip to content