KURSY i REKOLEKCJE

 

Kursy i rekolekcje organizowane w najbliższym czasie
w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”:


WIECZORY WIARY

Termin: 4-6 czerwca 2020 r.

Ponieważ w czasie pandemii nie możemy fizycznie organizować spotkań grupowych w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji, dlatego pragniemy zaprosić Was do udziału w Wieczorach Wiary on-line.

Celem tych spotkań, które prowadzić będzie nasza Wspólnota „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, jest odnowa życia z Bogiem.

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały „dar nowego życia”. Czasami pozostaje on jednak jak „nierozpakowany prezent”. Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10, 17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Program: 3 spotkania

 • Od czwartku (4 czerwca) do soboty (6 czerwca):  g. 19.30 – 21.00.

Wieczory Wiary będą prowadzone w formie wideo-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

Aby uczestniczyć w proponowanych Wieczorach Wiary, należy:

 1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej;
 2. Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00,  aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, można złożyć dobrowolną ofiarę na ewangelizację, za którą będziemy wdzięczni. 

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Wieczory Wiary
 • Termin: 4.06. - 6.06. 2020 r. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W sytuacji rezygnacji z udziału w Wieczorach Wiary prosimy o powiadomienie.
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko księdza Opiekuna*
  11
 • Numet tel. do Księdza*
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  14
 • 15

 


REKOLEKCJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH ON-LINE

W tym czasie pandemii, kiedy nie możemy fizycznie organizować rekolekcji, pragniemy zaproponować Wam i zaprosić Was do udziału w rekolekcjach dla osób konsekrowanych on-line:

Temat: „Miłość, która wszystko zwycięża”

Życie Jezusa, Syna Bożego było życiem wypełnionym miłością do ludzi, miłością aż po śmierć krzyżową. Jezus przeżył miłość aż po kres życia. Jego życie odrodziło się w zmartwychwstaniu: z mroków nocy śmierci wyłoniło się światło Dobrej Nowiny – miłość zwyciężyła śmierć! Bóg wcielony, który jest Miłością, przyszedł na ziemię i pokonał śmierć, ponieważ ona nie mogła utrzymać Go w swej mocy (por. Dz 2, 24). Miłość bowiem nie mogła paść łupem piekła, czyli miejsca, gdzie nie ma miłości. Chrześcijanie winni naśladować Chrystusa, wiodąc życie przepojone miłością, uczestnicząc w ten sposób w Jego miłości i zwycięstwie nad śmiercią: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3, 14).

Pochylając się nad Słowem Bożym z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, odkryjemy prawdę o Bożej miłości, która w Jezusie Chrystusie objawiona, pokonała śmierć i stała się dla nas źródłem miłości wobec naszych braci.

Termin: 15-21.06.2020 r. lub 03-09.08.2020 r. 

Program:

 • poniedziałek:  g. 19.30-20.30;
 • wtorek – sobota:  10.00-11.00  oraz  g. 15.30-16.30;
 • niedziela:  g. 9.30-10.30.

Konferencje będą prowadzone w formie video-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

 Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:

 1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej;
 2. Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, można złożyć dobrowolną ofiarę na ewangelizację, za którą będziemy wdzięczni. 

Serdecznie zapraszamy!        

 

Formularz zgłoszeniowy 15-21.06.2020 r.

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • Termin: 15 - 21 czerwca 2020; Ofiara dobrowolna W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Wiek*
  4
 • Zawód*
  5
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  6
 • Telefon kontaktowy*
  7
 • Wspólnota/Parafia*
  8
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  9
 • 10

Formularz zgłoszeniowy 3-9.08.2020 r.

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • 0
 • Termin: 3-9.08.2020; Ofiara dobrowolna W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • 11

Kurs Paweł 2020 rok
(formacja ewangelizatorów)

Kurs Paweł 2020 – charakterystyka: Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie.

Termin: 3-12.07.2020 r.|

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53A, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy

Kurs Paweł
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi
  0
 • Termin: 3-12 lipca 2020. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • 16

Przeczytaj świadectwo

Kurs Paweł 

„Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) i „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4). Posłał swego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Boski plan zbawienia toczył się, a ja byłam jakby gdzieś obok – obserwatorem, raczej skupionym na sobie. Pewnie dlatego dojrzewałam do uczestnictwa w kursie Pawła kilka lat, bo Bóg zaprasza do pracy w swojej winnicy ale nie przymusza (por. Mt 20, 6-7). Kiedy ostatecznie znalazłam się na kursie w Koinonii św. Pawła, nie było łatwo! Odsłaniając tajemnice zbawienia, Słowo Boże stopniowo kruszyło moje serce, dając zrozumienie, a w końcu też przekonanie, że tylko poddanie się Duchowi Świętemu sprawia, iż wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13).
W świetle ukazanej mi prawdy musiałam przełamać wewnętrzny opór i odsłonić się, pokonać rozmaite obawy, ograniczenia fizyczne, psychiczne, umysłowe i duchowe oraz? zapomnieć o sobie. Poddałam się, zaufałam całkowicie i powierzyłam się Jezusowi jako Panu. Wszystko po to, by zacząć doświadczać coraz pełniej zbawienia oraz bliskości i mocy Zbawiciela. Przyzywany każdego dnia Duch Święty działał również we wspólnocie : wyzwalał i uruchamiał w uczestnikach niezwykłe bogactwo talentów i możliwości, aby podczas nauczania oraz wielu twórczych zajęć praktycznych formować nas na ewangelizatorów wezwanych do udziału w Bożym planie zbawienia.

Doświadczyłam w tym szczególnym czasie przemiany serca, łaski odnowienia i ożywienia wiary, ogromu miłości Bożej, potęgi Bożego Słowa, światła i mocy Ducha Świętego oraz wielkiego dobra i wsparcia od wspólnoty. To pozwoliło mi zrozumieć i przyjąć – mimo świadomości własnej słabości – powołanie, by włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, by dzielić się tym, co otrzymałam, by nieść Dobrą Nowinę tam, gdzie została zapomniana i doprowadzać zagubionych do spotkania ze Zbawicielem.

Za ten niezwykły czas wzrastania „dzięki składam Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie” (por 1 Tm 1, 12). Dziękuję wszystkim prowadzącym za wszechstronne nauczanie, okazywaną serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość a współuczestnikom za bezcenny dar z siebie. Wszystkim, którzy mają pragnienie pracy w Bożej winnicy a jeszcze się wahają, gorąco polecam Kurs Pawła.

Bogumiła K.

 


KURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

Na tym kursie możesz odnowić swoją więź z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Termin: ….
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 120 zł (30 zł dla osób dochodzących)

Program:

Sobota:
g. 9.00 -13.00 zajęcia (konferencje, spotkania)
g. 13.00 – 15.00 przerwa obiadowa
g. 15.00 – 18.00 zajęcia c.d.
g. 18.00 – Eucharystia

Niedziela:
g. 9.00 – 13.00 zajęcia
g. 11.00 – Eucharystia

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs: Nowe życie z Bogiem
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 8-9 luty 2020. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 120 zł (30 zł bez noclegu i wyżywienia) Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko księdza Opiekuna*lub Przełożonego Zakonnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Numet tel. do Księdza/Przełożonego, Przełożonej*
  13
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  14
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  15
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  16
 • 17
Skip to content