Kursy SNE – charakterystyka

Najbliższe propozycje

Kursy SNE. Wszystkie kursy, jakimi posługujemy w S.N.E. mimo że posiadają swój własny cel, stanowią narzędzie do osiągnięcia ogólnego celu Szkoły. Jest nim formacja ewangelizatorów, formatorów ewangelizatorów oraz koordynatorów Szkół Nowej Ewangelizacji. Ten cel S.N.E. realizowany jest na kilku zasadniczych etapach, którym są podporządkowane poszczególne kursy. Poniżej zostały one zaprezentowane wraz z  kursami do nich przepisanymi. Rozwijając zakładki, można zapoznać się również ze szczegółowymi celami poszczególnych kursów.

Etap podstawowy: Ewangelizacja

Etap wzrostu: Formacja Ewangelizatorów

Etap formacji: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

Etap formacji: Formacja Permanentna

 

Kursy SNELiturgia GodzinKursy SNE

 

WIZJA: KE – KA – KO

Kursy SNE posiadają potrójny wymiar:

 • KErygmatyczne: chrystocentryczne i biblijne
  Posiadając związek z Paschą Jezusa, każdej pobożności czy duchowości, która istnieje w Kościele.
  Podręcznikiem do nauczania jest głównie Biblia, aby ukształtować mentalność biblijną.
 • KArisma: w mocy Ducha Świętego
  Traktując osobę Ducha Świętego jako protagonistę ewangelizacji, korzystamy z Jego mocy, aby ewangelizować i formować ewangelizatorów.
  Parresia” i „dynamis” Ducha Świętego stanowią kolumny Szkoły Nowej Ewangelizacji i każdego kursu.
 • KOinonia: wymiar wspólnotowy
  Ewangelizuje się we wspólnocie, aby formować wspólnotę chrześcijańską, która jest pierwszym owocem ewangelizacji. Znak jedności: duchowni i świeccy razem. 

Misja: formować nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji

Nie pragniemy formować nauczycieli teologii lub wąskiej specjalizacji teoretyków kościelnych. Naszym wyzwaniem jest formacja ewangelizatorów, którzy potrafią formować nowych ewangelizatorów kerygmatyków. 

Metodologia: aktywne uczestnictwo 

Gdzie uczeń jest uczestnikiem czynnie zaangażowanym w proces formacji, który współtworzy (nie tylko odbiorca). Ćwiczenia, zabiegi dydaktyczno-pedagogiczne i aktywności proponowane w każdym temacie, są zasadniczą formą stosowaną dla zrozumienia, pogłębienia i przeżycia nauczania.

Wymiar teoretyczno-praktyczny : pokazuje jak bardzo potrzebne są zarówno podstawy doktrynalne oraz praktyczne działania ewangelizacyjne (ćwiczenia), które się wzajemnie napędzają, wzmacniają i ubogacają. Między nimi należy zachować odpowiednie proporcje (równowagę).

Nasza zasada pedagogiczna brzmi: ewangelizować uczymy się ewangelizując! 

Naturalnym środowiskiem w SNE , w którym prowadzone są kursy, jest klimat modlitwy. Jeśli jesteśmy pracownikami w winnicy, mamy być zawsze zjednoczeni z jej Właścicielem. 

 

Skip to content