bez kategorii

Życie braterskie według „Reguły” Św. Benedykta

 

Książka przedstawia zasadnicze elementy życia braterskiego według Reguły św. Benedykta – zarówno ich teologię jak i praktykę. Liczne aspekty życia braterskiego opisywane przez Benedykta są aktualne także dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z procesem dechrystianizacji Europy i potrzebne jest świadectwo chrześcijańskiego braterstwa oraz radykalnego życia Ewangelią we wspólnotach zakonnych. Słuszna więc wydaje się próba zarysowania zasadniczych elementów konstytuujących ideę braterstwa w Regule św. Benedykta, która do dziś stanowi punkt odniesienia dla wielu wspólnot monastycznych. Ponadto warto przypomnieć, iż papież Paweł VI w 1964 r. ogłosił św. Benedykta z Nursji głównym patronem Europy, wskazując zarazem jego Regułę jako „podręcznik” aktualny nie tylko dla samych mnichów, lecz także dla chrześcijan w ogóle. Braterstwo wraz z wszystkimi jego wymogami stanowi ideał ewangeliczny oraz znak Królestwa Bożego dla świata.

s. Marianna Ciemała, „Życie braterskie według Reguły Św. Benedykta”, Źródła Monastyczne (Monografie), Wydawnictwo Tyniec.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

„Koinonia Św. Pawła” w Kielcach  
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce
tel. 606 124 328

 

 

Skip to content