Spotkania studenckie

 
 

Spotkania studenckie. Co mam czynić, aby życie moje posiadało pełną wartość i pełny sens? Wobec tego, pytanie „Co mam czynić?” stawia człowiek w młodości nie tylko sobie i innym ludziom, od których może spodziewać się odpowiedzi, zwłaszcza rodzicom i wychowawcom – ale stawia to pytanie również Bogu jako Stwórcy i Ojcu. Stawia je w tej szczególnej przestrzeni wewnętrznej, w której nauczył się obcować z Bogiem, przede wszystkim na modlitwie. Pyta więc Boga: „Co mam czynić? Jaki jest Twój plan w stosunku do mojego życia? Twój plan: Stwórcy i Ojca? Jaka jest Twoja wola? Pragnę ją wypełnić”.

 

2
2
 
 

W takim odniesieniu „projekt życia” nabiera znaczenia „życiowego powołania” jako czegoś, co zostaje człowiekowi zadane przez Boga. Młody człowiek, wchodząc w siebie, a zarazem podejmując rozmowę z Chrystusem na modlitwie, pragnie jak gdyby odczytać tę odwieczną myśl, jaką w stosunku do niego kieruje się Bóg: Stwórca i Ojciec. Przekonuje się wówczas, że zadanie, jakie Bóg mu stawia, jest całkowicie pozostawione jego wolności, a równocześnie określone szeregiem okoliczności natury wewnętrznej i zewnętrznej. Wnikając w nie, młody człowiek, chłopiec czy dziewczyna, równocześnie buduje swój projekt życia i rozpoznaje ten projekt jako powołanie, do którego wzywa go Bóg? (Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper).

 

1
1

 

–  Co jest naszym celem?

Grupa studencka to wspólnota, którą tworzą osoby studiujące i będące w wieku studenckim. Spotykając się w gronie przyjaciół na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, pragniemy rozwijać nasze człowieczeństwo i chrześcijaństwo, aby stawać się świadkami Chrystusa w świecie.

Bóg Ojciec ma projekt dla naszego życia. Mamy wyjątkowe miejsce w Jego planie zbawienia. Ale rodzi się pytanie, czy w naszych planach i projektach życiowych jest miejsce dla Niego?

–  Temat:

W tym roku, pochylając się nad Słowem Bożym, odkrywamy, czym jest Eucharystia dla naszego chrześcijańskiego życia.

 

–  Plan spotkania:

Modlitwa i lektura Słowa Bożego;
Nauczanie wyjaśniające Słowo Boże;
Czas na rozmowę, świadectwo i dzielenie się;
Modlitwa wstawiennicza;

–  Czas i miejsce spotkań:

Raz w tygodniu

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji  Św. Pawła 
ul. Wileńska 1A, 25-411 Kielce

 

–  Kontakt:

s. Iza i s. Franciszka (tel. 606 124 328)
Dołącz do nas, zapraszamy!

 

 

Skip to content