Publikacje

Pozycje muzyczne

 

Pozycje książkowe: 

Tytuł: „POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE” – Mały przewodnik po ścieżkach wiary  (czytaj więcej…)

Autor: s. Izabela Iwańska

Wydanie: Kielce 2022

 

 


Tytuł: ŻYCIE BRATERSKIE WEDŁUG „REGUŁY” ŚW. BENEDYKTA (czytaj więcej…)

Autor: s. Marianna Ciemała

Wydanie: Tyniec 2022

 

 

 

 


Tytuł: MODLITWA W ŻYCIU I PISMACH EDYTY STEIN (czytaj więcej…)

Autor: s. Katarzyna Feduś

Wydanie: Kraków 2020

 

 

 


Tytuł: GESTY I SŁOWA WIARY. Scenariusze przedstawień ewangelizacyjnych (czytaj więcej…)

Autor:  s. Kinga Walkowiak

Wydanie: Kielce 2020

 

 

 


Tytuł: TO JEST PASCHA PANA. Wprowadzenie biblijno-teologiczne (czytaj więcej…)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2020

 


Tytuł: Radość świętości – chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym”.
Materiały z konferencji, która miała miejsce w naszej Wspólnocie w październiku 2018 r.

– Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie”: dar i powołanie do świętości – ks. Marian Królikowski;
–  Starzy i nowi nieprzyjaciele świętości: gnostycyzm i pelagianizm – ks. Paweł Tambor;
–  Droga do świętości, drogą błogosławieństw – ks. Tomasz Rusiecki;
–  Geniusz kobiecej świętości – s. Samuela Klimas;
–  Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym – ks. Stanisław Dyk.

 


Tytuł: Cierpiał i zostawił wam wzór (wysoki ideał moralny według 1 P)

Autor: s. Aldona Franciszka Godlewska

Wydanie: Warszawa 2017

 

 


Tytuł: Paweł – Pierwszy po Jedynym (lectio divina o słudze, który stał się synem)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2017

 

 

 


Tytuł: KOINONIA Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2017

 

 

 


Pozycje wydawniczeTytuł: Ojcze nasz… Słowo Boga, Słowo o Bogu, Słowo do Boga (lectio divina do modlitwy Ojcze nasz)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2011

 

 

 


Tytuł: DIALOG I SŁUŻBA w nowej ewangelizacji

Autor: s. Katarzyna Kinga Walkowiak

Wydanie: Verbinum 2014

 

 

 


Tytuł: WIARA LITURGIA EWANGELIZACJA
 (Materiały z Konferencji w Roku Wiary, „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, 8 czerwca 2013)

Autorzy: ks. S. Czerwik, ks. H. Jagodziński, ks. M. Królikowski, ks. W. Turek

Wydanie: Kielce 2013

 

 


Tytuł: Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II.

Autor: s. Izabela Iwańska

Wydanie: Kielce 2010

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość laikatu, Jan Paweł II.

 

 


Tytuł: Duchowość „Koinonii św. Pawła”, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, w świetle współczesnej nauki Kościoła.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2009

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość „Koinonii św. Pawła”.

 


Tytuł: Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i jego percepcja w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”

Autor:  s. Katarzyna Kinga Walkowiak 

Wydanie: Kielce 2010

 

 


Tytuł: Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w świetle pism św. Pawła Apostoła

Autor: s. Julia Kilina

Wydanie: Kielce 2013

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość biblijna, św. Paweł.

 

 


Kontakt:

„Koinonia Św. Pawła” w Kielcach  
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce
tel. 41 368 57 03 oraz 41 368 58 13
tel. kom. 606 124 328
e-mail: r.missio@complex.com.pl 

 

Skip to content