Czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji?

Szkoła Nowej Ewangelizacji służy i formuje wspólnoty w Kościele do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej. Celem S. N. E. jest formacja ewangelizatorów, formatorów ewangelizatorów oraz koordynatorów szkół Nowej Ewangelizacji tak, aby każdy katolik potrafił w formie prostej, praktycznej i doświadczalnej przekazać Słowo. Przygotowanie uczestników do ewangelizacji dokonuje się poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach. Linie przewodnie szkoły stanowią modlitwa – studium – praktyka.

S.N.E. ma również swoją duchowość: być uczniem Jezusa. Dlatego czynnikiem głównym S.N.E. jest otwarcie na Ducha Świętego, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem jako osobistym Panem i Zbawicielem i nowego zapału ewangelizatora.

Szkoła Nowej Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach istnieje od 1993 roku i powstała jako pierwsza tego typu szkoła w Polsce. Dała początek wielu kolejnym, które powstały i dalej powstają zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Szkoła Nowej EwangelizacjiSzkoła Nowej EwangelizacjiSzkoła Nowej Ewangelizacji

Skip to content