Czym jest?

 

Kierując się troską duszpasterską o Wspólnotę „Koinonia św. Pawła” jak i o rozwój kościelnych wspólnot podstawowych oraz o dzieło nowej ewangelizacji, ks. Bp K. Ryczan ustanowił parafię p.w. św. Pawła Apostoła. Dekret erygujący parafię p.w. św. Pawła Apostoła w Kielcach został wydany 07.12.2004 roku.

CZYM JEST PARAFIA DLA NOWEJ EWANGELIZACJI?

Nowa ewangelizacja uzdalnia współczesny Kościół do pełnego przekazywania wartości ewangelicznych współczesnym ludziom, pozwala na zastosowanie takich środków i metod, dzięki którym można Ewangelię lepiej zrozumieć. Służy temu także odnowa funkcji przepowiadania w parafii. Domaga się dowartościowania przepowiadania misyjnego, ukierunkowania przepowiadania parafialnego na budowanie wspólnot, większego zaangażowania świeckich i wychowania do wyboru w pluralistycznym świecie. Parafia jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, gdyż dzięki niej mistyczny charakter Kościoła staje się dostępny dla wiernych, którzy za pośrednictwem właśnie parafii odnajdują swe miejsce w Kościele. Parafia jest tą cząstką Kościoła, w którym aktywni członkowie ludu Bożego doświadczają zbawczego dzieła Chrystusa.
„Koinonia św. Pawła” chce realizować współczesne wskazania pastoralne i w ich duchu prowadzić powierzoną sobie parafię. Dlatego gromadząca się przy niej wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna, składająca się z małych grup, stanowi równocześnie podstawę dla parafialnej wspólnoty wspólnot.

LITURGIA

Parafia to przestrzeń, gdzie przeżywana jest liturgia. Misterium Jezusa Chrystusa jest obecne w Jego Słowie i Sakramentach. Jest celebrowane w liturgii Kościoła, będącej przestrzenią, w której wierzący może doświadczać zbawczego dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Liturgia włącza wierzącego w samego Chrystusa oraz w Jego Ciało, jakim jest Kościół. Liturgia jest dziełem, czynem Kościoła. Wyraża się ona przede wszystkim w Eucharystii, w innych sakramentach, w sakramentaliach, w liturgii godzin.

 

Nowa Ewangelizacja ma za zadanie prowadzić do tego, aby uczestnicy na modlitwie liturgicznej otworzyli swoje serca, otworzyli się na to, co liturgia przynosi. Aby ożywić liturgię, należy ożywić wiarę człowieka. Koinonia św. Pawła pragnie tak przeżywać liturgię, aby osoby przychodzące na wspólną modlitwę doświadczyły spotkania z żywym Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego zależy nam na kształtowaniu świadomości liturgicznej, odkrywaniu liturgii i odkrywaniu Kościoła, jego związku z liturgią, liturgii z Kościołem i Chrystusa z Kościołem.

 

Skip to content