Posługa w Kościele


Posługa w Kościele

REKTOR Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”
Odpowiedzialnym za formację i przekaz wiary w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” jest Rektor. Ks. M. Królikowski został nim 18.10.1999 r. z mianowania Ks. Biskupa K. Ryczana.
Do jego obowiązków należy: opieka pasterska nad Katolickim Stowarzyszeniem w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, prowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji, a także duszpasterstwo liturgiczne, formacyjne i ewangelizacyjne dla grup, ruchów i wspólnot modlitewnych, jak tez dla wiernych nie zrzeszonych w grupach modlitewnych.

 

Posługa w KościelePROBOSZCZ
Ks. M. Królikowski przez ks. Biskupa K. Ryczana został mianowany Proboszczem Parafii Św. Pawła Apostoła dnia 07.12.2004 r. Powołany jest do wykonywania w tej wspólnocie zadania uświęcania i pasterzowania przy współpracy innych prezbiterów, diakonów oraz wiernych świeckich.

 

 

 

DYREKTOR D.O.K.
Ks. Bp K. Ryczan, erygując Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny  „Św. Pawła” w Kielcach dnia 19.10.2011 roku mianował ks. Mariana Królikowskiego odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie oraz wyraził zgodę na udzielanie sakramentu bierzmowania.

KONSULTOR PAPIESKIEJ RADY
7 grudnia 2011 r. decyzją Benedykta XVI ks. Marian Królikowski został mianowany konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Powołując do istnienia wyżej wspomnianą Radę, Ojciec Święty wyznaczył jej następujące zadania:

  • pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego nowej ewangelizacji;
  • krzewienie i sprzyjanie, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi episkopatami studium, upowszechniania i realizacji Magisterium papieskiego odnoszącego się do tematyki związanej z nową ewangelizacją;
  • zaznajamianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją mające już miejsce w poszczególnych Kościołach partykularnych
    i promocja realizacji nowych, angażując także zakony oraz stowarzyszenia wiernych oraz nowe wspólnoty;
  • studiowanie i sprzyjanie wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji jako narzędzi nowej ewangelizacji;
  • krzewienie używania Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego i pełnego sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów.
Skip to content