bez kategorii

Dobra lektura

 

Ks. Marian Królikowski, TO JEST PASCHA PANA. Wprowadzenie biblijno-teologiczne.

 

„Pascha Chrystusa otwiera nam horyzont życia wiecznego: jest Paschą nadziei dla wszystkich. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana jest niewyczerpanym misterium, tajemnicą wiary: On stał się naszą Paschą, drogą powrotu do Ojca. Do Niego my, chrześcijanie, musimy nieustannie powracać, ponieważ nasze życie ziemskie, nasza śmierć i przyszłe życie należą już do Pana, Chrystusa zmartwychwstałego (por. Rz 6, 3-11).

„Chrystus zmartwychwstał, a my razem z Nim!”. Ta niezwykła prawda wiary chrześcijańskiej rodzi powinność serca: wierzyć w to, co z natury jest niewiarygodne, w zmartwychwstanie ciała; kochać tego, kto nas nie kocha; mieć nadzieję, wbrew wszelkiej nadziei. Wiara, nadzieja i miłość są możliwe tylko wtedy, jeśli się wierzy w zmartwychwstanie. Ostatnie słowo nie należy do śmierci, ani do piekła, ale do Chrystusa zmartwychwstałego”.

Autor

 

„To jest Pascha Pana”: lektura tej książki sprawia, że otwiera się przed czytelnikiem paschalna droga chrześcijanina przeżywana w liturgii, we wspólnocie Kościoła, w rodzinie oraz jako świadectwo życia codziennego. „Publikację szczerze polecam duszpasterzom, katechetom i wszystkim wierzącym. Duszpasterze znajdą w niej między innymi cenną pomoc dla przygotowania homilii paschalnej. Publikacja jest również wartościowa dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę. Dzięki zawartym tu rozważaniom będą oni mogli także lepiej zrozumieć własną egzystencję, pojąć choćby te chwile, w których – jak pisze Autor – „człowiek nie czuje się człowiekiem w pełni, ale jest upokorzony w istnieniu, jest jakby cieniem, jest jakby go nie było, jakby unicestwiony”. Egzystencja ludzka znajduje bowiem jedyny klucz interpretacyjny w Chrystusie, a zwłaszcza w wydarzeniu Jego Paschy”.

Fragment Przedmowy

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

„Koinonia Św. Pawła” w Kielcach  
tel. 606 124 328

 

 

Skip to content