Ewangelia na Niedzielę

05.02.2023 –  V Niedziela zwykła
Mt 5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

„Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13-14).

Każdy, kto chociaż trochę zna się na gotowaniu albo lubi smacznie zjeść wie, że jedną z podstawowych i często niezastąpionych przypraw jest sól.  Ona nie tylko nadaje smak, ale również oczyszcza, konserwuje i wydobywa walory potrawy. Również światło ma podobne działanie w stosunku do rzeczywistości, pośród których się rozbłyska. W ciemnościach wszystko wydaje się być takie same. Dopiero w świetle możemy dostrzec, że rzeczywistość jest kolorowa, ma swoje kształty, rozmiary, ale też i braki. Światło jest czynnikiem, który wydobywa na zewnątrz całą prawdę o tym, co oświeca.

Właśnie do tych dwóch bardzo ważnych dla życia ludzkiego elementów Jezus porównuje życie chrześcijan wszystkich czasów. Być solą dla ziemi i światłem dla świata to nasze zadanie i misja, od której nie możemy się wymówić. Polega ona na dawaniu świadectwa o naszej wierze i przynależności do Pana.

Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy, a jedynie wysiłku wierności wobec Jego Ewangelii. O niej mamy zaświadczyć naszymi słowami, czynami oraz stylem życia. Często to wiąże się z cierpieniem, jakie zadają nam ci, dla których prawda nie jest wygodna. Wiele osób na świecie z powodu wiary w Chrystusa jest prześladowanych, torturowanych i zabijanych. Ale mimo to nie rezygnują z wiary w Boga i nie zdradzają wartości ewangelicznych. Gdyby to zrobili, straciliby swój smak jak zwietrzała sól, zgaśliby jak zapałka na wietrze niczego po sobie nie pozostawiając. Tymczasem Jezus wzywa nas, abyśmy mimo trudów i przeciwności trwali przy Nim nie zniechęcając się ani własnymi słabościami, ani słabościami innych. Bowiem to nie własną siłą zwyciężamy (por. 1 Sm 2,9), lecz łaską Boga, która w nas działa (por. 1 Kor 15,10). Jezus nam nie obiecuje łatwego życia tu na ziemi, więcej, mówi: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20). Nie jest jednak to powód do zmartwienia czy myślenia o zmianie stylu życia na bardziej wygodny, bowiem nasz Pan składa nam obietnicę której nie odwoła: „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22). W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,2-3).  

Wiara nie jest sprawą prywatną człowieka, lecz łaską, darem danym nam dla dobra innych. Jest jak zapalone światło, dzięki któremu inni mogą odnaleźć sens i cel swego życia, którym jest Bóg. Nie pozbawiajmy naszych braci i sióstr tej możliwości. Strzeżmy w sobie smaku, jaki nadaje naszemu życiu Ewangelia i światła, którego źródłem jest Chrystus Ukrzyżowany, Zmartwychwstały i Uwielbiony. A wówczas łaska Boża będzie strzegła i umacniała nas na drodze życia wiarą w codzienności mimo trudów i przeciwności.

s. Julia Kilna
„Koinonia Św. Pawła”

Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”).

ZOBACZ TAKŻE:

Kursy i Rekolekcje
Aktualności
Skip to content