Liturgia pokutna

 

Liturgia pokutna

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną”
(Ps 51, 3-5)

Liturgia pokutna. Kościół, choć z natury swojej jest święty, składa się z ludzi grzesznych i dlatego potrzebuje nieustannej odnowy i oczyszczenia. Nasze grzechy nie tylko niszczą relacje z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. W sakramencie pokuty wierni „otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie jednają się z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KK 11).

W liturgii pokutnej przeżywanej we wspólnocie Kościoła Bóg poprzez swoje słowo wzywa nas do nawrócenia, daje światło na nasze życie i przygotowuje na osobiste spotkanie z Bożym miłosierdziem w sakramencie pokuty i pojednania. Temu wszystkiemu zaś towarzyszy wstawiennictwo wspólnoty, która w ten sposób rozwija w sobie ducha pokuty.

Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.45 na liturgię pokutną przeżywaną we wspólnocie.
Liturgia pokutna – najbliższe daty:

7 czerwca

 

 

 

 

Skip to content