Podmiot prowadzący formację

 

1. Szkoła Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK), jest prowadzona przez Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach (ul. Wileńska 1A; 25-411 Kielce), poprzez udział w teoretyczno – praktycznych kursach przygotowujących do posługi i misji ewangelizacji. Udział w permanentnej (stałej) formacji katechistów parafialnych jest obowiązkowy.

2. Formacja katechistów jako ewangelizatorów osób dorosłych w parafii wpisuje się w realizację apostolskiego charyzmatu w/w Stowarzyszenia (służba nowej ewangelizacji).

3. Szkoła Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK), działa we współpracy z Wydziałem Katechetycznym i Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

4. Miejsce formacji (adres): Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach (ul. Wileńska 1A; 25-411 Kielce).

 

EKIPA WYKŁADOWCÓW

Ekipę wykładowców stanowią członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach oraz zaproszeni goście, służący specjalistycznymi wykładami formacyjnymi:

Dyrektor SKDK: s. dr Samuela Grażyna Klimas – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu: teologia życia konsekrowanego, duchowość biblijna i monastyczna okresu patrystycznego, nowa ewangelizacja, teologia małżeństwa i rodziny.

  • s. dr Izabela Iwańska – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu: nowa ewangelizacja, osoby konsekrowane w dziele nowej ewangelizacji, duchowość laikatu.
  • s. dr Kinga Katarzyna Walkowiak – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenizmu. Prowadzi wykłady z zakresu: teologia ekumenizmu i dialogu oraz dialogu międzyreligijnego; teologia nowej ewangelizacji, problematyka z zakresu misyjności Kościoła, formacji świeckich w Kościele; teologia męczeństwa.
  • s. dr Julia Kilina – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu: teologia duchowości biblijnej; teologia Słowa Bożego.
  • s. dr Franciszka Aldona Godlewska – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Prowadzi wykłady z zakresu: teologia biblijna; chrześcijaństwo jako styl życia.
  • s. dr Marianna Ciemała – doktor nauk teologicznych w zakresie dogmatyki (specjalizacja: patrologia). Prowadzi wykłady z zakresu: teologia życia braterskiego według Reguły Benedykta; zagadnienia dotyczące życia monastycznego (starożytny monastycyzm); Reguła Benedykta; posłuszeństwo konsekrowane. 
  • s. dr Katarzyna Feduś – doktor teologii duchowości. Prowadzi wykłady z zakresu: teologii modlitwy; duchowości karmelitańskiej.
  • ks. mgr lic. Marian Królikowski – teologia biblijna; antropologia biblijna; formacja ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji; liturgia i ewangelizacja (teologia biblijna liturgii).
  • ks. mgr lic. Sylwester Wójcik – chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych; formacja ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content