Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

TTriduum Paschalneriduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień, w którym kontemplujemy wiecznie żywą pamiątkę: Eucharystię, kapłaństwo i nowe przykazanie miłości. W tym świętym dniu, wpatrzeni w miłość Chrystusa, który jako uniżony Sługa umywa uczniom nogi, wspominając ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, świadomi ludzkiej słabości, ale też ufni w uzdrawiającą moc łaski Bożej, modlimy się, aby Bóg w swojej opatrzności wzbudził i odrodził w sercach wielkoduszny ideał całkowitego oddania się Chrystusowi. Prosimy o miłość między nami, o dar komunii z naszym Biskupem i całym Kościołem oraz umiłowanie Eucharystii.

 


Wielki Piątek

Triduum PaschalneKrzyż Chrystusa – paradoksalnie niesie nam „radosne przesłanie”. Jest to bowiem miejsce, w którym Bóg okazał się silniejszy niż nasza przewrotność: „Chrystus umarł za nasze grzechy”. Krzyż Chrystusa jest nieodłączny od Jego zmartwychwstania: ukazuje że Ukrzyżowany Jezus jest Synem Bożym, który umiera za człowieka. Krzyż jest najwyższym objawieniem miłości Ojca, gestem który pozwala nam dotknąć niewyczerpalnej miłości Boga do nas: Rz 5,6-8 „Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni…”

 

 

 


Wielka Sobota

Triduum Paschalne

Pascha: to przejście Jezusa z tego świata do Ojca. Przez mękę przeszedł Pan ze śmierci do życia, do chwały zmartwychwstania. Męka i zmartwychwstanie Jezusa oto prawdziwa Pascha: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały” Łk 24,26.
Wiara paschalna chrześcijan wyraża że: Chrystus rzeczywiście umarł i zmartwychwstał; umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. W sakramencie chrztu dokonuje się nasze wszczepienie w paschę Chrystusa. Gdy Chrystus przechodzi ze śmierci do życia, wraz z Nim cała ludzkość przechodzi do Ojca. Wszyscy więc już przeszliśmy z Chrystusem do Ojca i „nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” Kol 3,3 – jednak również wszyscy musimy jeszcze przejść! Przejść przez śmierć! Przechodzimy z wiarą, wpatrzeni w Chrystusa Zmartwychwstałego! Naszym przeznaczeniem jest życie. Przejdziemy z tego świata do Ojca, gdy Chrystus powróci, aby nas przeprowadzić!

Skip to content