Rekrutacja

 

Warunki przyjęcia do szkoły katechistów

 

a) skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania;

b) rozmowa kwalifikacyjna (w sekretariacie SKDK);

c) dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie;

d) ankieta personalna;

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy podyplomowych pedagogiczno – katechetycznych lub też inne specjalistyczne przygotowanie. Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania.

Po ukończeniu formacji w Szkole i zaliczeniu ćwiczeń (praktyczna ewangelizacja), absolwent poprzez ryt ustanowienia posługi świeckiego katechisty[1], uzyskuje certyfikat katechisty i otrzymuje od Biskupa Kieleckiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach Diecezji kieleckiej.

Zapisy odbywają się osobiście po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z Dyrektorem SKDK: s. dr Samuela Klimas pod nr. tel.: 506 178 939; 606 124 328.

 

 

 

 

[1]  „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikuje w najbliższym czasie ryt ustanowienia posługi świeckiego katechisty” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 8).

 

 

 

 

 

Skip to content