Wspólnotoszkoła

Wizja

Ty więc, moje dziecko… to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. (2 Tm 2,1-2)

Czynnik pomnażania:

  • Nie wystarczy ewangelizować.
  • Należy formować ewangelizatorów: formować formatorów.
  • Tematy i kursy odtwarzalne, tak aby uczestnicy mogli je prowadzić w swoich środowiskach.
  • Nasz cel to nie tyle prowadzenie kursów, co formacja ekip lokalnych, aby je odtwarzały.

Struktura
 Minimum struktury – maksimum skuteczności

  • Aprobata Kościelna Programu RM – Biskup Kielecki
  • Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach – Międzynarodowe  Centrum Formacji RM
  • Dyrektor
  • Ekipy posługujące
  •  
PEPSI
PErmanentny / P rogresywny / Systematyczny / Integralny.
PErmanentny(posiada dwa warianty)
1. Szkoły stacjonarne, krajowe, diecezjalne, parafialne, zakonne, działające w  ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach, które ze swej strony odtwarzają się  w  wielu krajach.
2. Ekipy wędrowne zdolne do posługi i przemieszczania się do jakiegokolwiek kraju, aby zacząć Szkołę. Aktualnie dzięki współpracy z innymi ośrodkami, potrafimy prowadzić kursy  w  języku  niemieckim, hiszpańskim, francuskim, holenderskim, rosyjskim, angielskim, włoskim, polskim, węgierskim i portugalskim.

Progresywny (dwa poziomy)
1. Szkoła Ewangelizacji w trzech etapach:
Etap podstawowy: oferuje podstawy chrześcijańskiego życia (ewangelizacja).
Etap wzrostu: uzdalnia do wypełnienia misji: być ewangelizatorem (formacja ewangelizatorów).
Etap uzupełniający: pomoce aby formować ewangelizatorów (formacja formatorów ewangelizatorów)
2. SIR (Seminary International RM)
Aby formować formatorów formatorów ewangelizatorów = dyrektorów SNE

Systematyczny (łączy w sobie różne programy, które razem tworzą system formacji )
Program Biblijny: studium  naszej  wiary  u  źródła  podstawowego (Słowo Boże)
Program Historyczny: studium  jej rozwoju  w Ludzie Bożym (Izrael  i  Kościół)
Program Pastoralny: odpowiedź dla świata dzisiejszego, aby budować cywilizację miłości

Integralny
Zawiera w sobie i łączy różne elementy, które obejmują formację całej osoby. Szkoła  Ewangelizacji  jest  jak  ziarenko  gorczycy  z  Ewangelii:  jest  malutkie, ale  gdy rośnie  staje się wielkim drzewem,  tak że ptaki  mogą zakładać gniazda w jego gałęziach.

Metodologia

Nie wystarczy wiedzieć co robić. Koniecznym jest wiedzieć jak to zrobić.
* Aktywne uczestnictwo
Nie jest jednokierunkowa jak dydaktyka tradycyjna, lecz zależy od wzajemnego oddziaływania uczeń – nauczyciel.
Uczniowie są uczestnikami.
* Uczenie znaczeniowe
Nowe poznanie opiera się na bazie tego, co już jest znane i utrwala się poprzez odniesienie do życiowych zainteresowań.
* Personalizacja i wspólnotowość
Formuje się uczestnika jako osobę, jako członka wspólnoty, we wspólnocie.
* Twórczość
Szuka się nowych form wyrazu, aby głosić Ewangelię. Uczymy, aby zrozumieć.
Uczymy, aby uczeń się nauczył. Uczymy, jak nauczać.
Ważniejsze jest uczenie się ucznia (matetyka) od nauczania nauczyciela (dydaktyka).
Nauczanie uczenia się.

PROFIL

NIE tylko Wspólnotoszkoła RM lecz TAKże
Nauczać
Cel Ewangelizować
Idę ewangelizować Metoda Idziemy ewangelizować
Teoretyczna Charakterystyka Teoretyczno-Praktyczna
Jedziemy ewangelizować Paryż Strategia Uczynić Paryż miastem ewangelizującym
Doktryna i depozyt wiary Treść Jezus – Kerygmat
Biblioteka, która służy nauce Tekst Biblia
Naucza, a uczeń się uczy Rola Nauczyciela Naucza nauczać
Słucha i asystuje Rola ucznia Uczestniczy jako protagonista
Formuje nauczycieli Rezultat Formuje świadków
Skip to content