Czym jest R. Missio?

Dekret

Dnia 18 września 2003r. Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan wydał dekret, którym zatwierdził „Program Pastoralny Redemptoris Missio” Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach. Program ten stanowi narzędzie formacji ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Jest on opracowany w taki sposób, by służył jako pomoc duszpasterska dla wspólnot i grup modlitewnych, wspólnot zakonnych oraz parafii.

Historia

 • 1980 – powstaje Kerygmatyczna Szkoła Ewangelizacji „San Andres” w Meksyku, założona przez świeckiego katolika, José H. Prado Floresa (dyr. programu Ewangelizacja 2000 w Ameryce Łacińskiej)
 • 1981 – rozpoczynają współpracę José H. Prado Flores i o. Emiliano Tardif (+)
 • 1990 – poszerza się wizja dzięki kontaktom i doświadczeniom w Italii oraz w Europie Wschodniej
 • 1993 – Międzynarodowa Szkoła Ewangelizacji w Rzymie (J.H. Prado Flores, o. E. Tardif, o. R. Arganaraz)
 • 1994 – rozpoczyna działalność Szkoła Nowej Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach pomnażając kursy i SNE w Polsce
 • 1997 – powstaje Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach
 • 1998 – Program formacji otrzymuje nazwę i logo, zastrzeżone w Urzędzie Patentowym
 • 2000 – powstaje Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, które dziś służy jako centrum formacji Redemptoris Missio w Diecezji, Polsce i świecie
 • 2003.09.18 – Program uzyskuje aprobatę kościelną aktem Bp Kieleckiego Kazimierza Ryczana

Misja

Ewangelizować z wielką mocą, aby wydać owoc, obfity i owoc, który przetrwa (J 15, 8.16).

„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana”. (Dz 4,33)

Wizja

Tym, co określa jakość Programu Redemptoris Missio, jest jasność jego wizji. Wartościowy projekt to ten, w którym widać kolejny krok i znana jest strategia, aby osiągnąć cel.
Program posiada trzy filary (fundamenty):

 • KE rygma: Serce i fundament ewangelizacji wszystkich czasów, ponieważ przedstawia się samego Jezusa;
 • KA risma: Znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i żyje;
 • KO inonia: Owoc ewangelizacji i środowisko, w którym się żyje Królestwem Bożym.

Sercem Programu Redemptoris Missio jest jedność trzech elementów Ewangelii: KErygma – KArisma – KOinonia
Chodzi o wzajemne powiązanie, wręcz współprzenikanie się a nie tylko o sumę tych trzech elementów – to tworzy istotę Programu RM: ogłaszać Jezusa Zbawicielem i Panem, głosząc Kerygmat, z mocą Ducha Świętego i używając Karisma (Charyzmatów), aby budować Ciało Chrystusa (Koinonia).

Sekret

Nasz sekret można streścić w harmonijnym połączeniu trzech czynników:

KErygma (kerygmat): Ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

KArisma (charyzmat): Ewangelizowanie z mocą Ducha Świętego, poprzez charyzmaty naturalne (talenty i zwyczajna służba człowiekowi z radością i miłością) oraz nadnaturalne, posługę uwalniania i czyny mocy.

KOinonia (wspólnota): Powstawanie zewangelizowanych wspólnot, w których żyje się miłością, pełnych zaangażowania wspólnot ewangelizacyjnych, świadczących o tym, że Królestwo Boże jest pośród nas.

Sekret jest kręgosłupem, utrzymującym, scalającym i kierującym wszystkimi elementami, które składają się na program formacji. Każdy jeden z trzech elementów Programu Redemptoris Missio posiada swoją wartość. Każdy jeden wspiera ewangelizację. Jednak dopiero ZJEDNOCZONE, posiadają wielką moc.

Strategia

Strategia Programu Redemptoris Missio polega na pracy z czynnikiem pomnażania, ponieważ tylko tak można ewangelizować z wielką mocą. Nie wystarczy być nawróconym: należy formować ewangelizatorów, ponieważ ewangelizatorem nie tyle jest ten, kto ewangelizuje, lecz ten kto formuje ewangelizatorów. Wielkie wyzwanie: formować formatorów ewangelizatorów. Tylko człowiek z wizją dostrzega ten wymiar.

Siewca: Mt 13,3-9
Ziarno pada na dobrą ziemię, ale jedno daje 30 inne 60 i inne 100 z jednego.
Od czego to zależy, jeśli był ten sam siewca, takie samo ziarno i to samo pole?
Zależy gdzie się ulokuje ziarno Słowa Bożego:

 • 30 x 1 = ewangelizując
 • 60 x 1 = formując ewangelizatorów
 • 100 x 1 = formując formatorów ewangelizatorów

Ty również posiadasz talent: twojego czasu, pieniędzy, modlitwy, posługi etc.,
Ile owocu pragniesz wydać? Program Redemptoris Missio jest katalizatorem, który pomaga wydać plon stokrotny.

Stacja obsługi

Najlepszym obrazem ilustrującym misję Programu Redemptoris Missio jest „Stacja Obsługi”, gdzie przyjeżdża samochód, aby zatankować paliwo i natychmiast odjeżdża. Każdy musi wybrać: albo być samochodem, który przyjeżdża po paliwo, albo być Stacją Obsługi, udostępniającą paliwo tym, którzy chcą podróżować dalej. Jeśli to drugie: Program Redemptoris Missio oferuje materiał formacyjny, doświadczenie, miejsce i pole do pracy. Pragniemy tworzyć nowe „stacje obsługi”.

Skip to content