Ewangelizator

Każdy ewangelizator, zanim pójdzie ogłaszać Dobrą Nowinę potrzebuje:
– doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem  Zmartwychwstałym, który zmienił jego życie;
– narzędzi do ewangelizacji;
– posłania.

Kurs „Nowe życie z Bogiem” stanowi punkt odbicia (blok startowy) dla ewangelizatora, ponieważ jest odpowiedzią na potrzebę „nowych  narodzin” i osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który zmienia nasze życie.

Pozostałe kursy Programu Redemptoris Missio to narzędzia formacyjne,  które   bazują   na   tym doświadczeniu oraz uzdalniają i pomagają w osiągnięciu mety, jaką jest wypełnienie nakazu misyjnego, który Jezus zostawił całemu Kościołowi (por. Mt 28,18-20; Mk 16,15-18).

ludzik nowy

CEL: SPRAWIĆ ABY BIEGŁO SŁOWO BOŻE Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO!!!

Skip to content