Nasza tożsamość

„Koinonia Św. Pawła” 

 

Koinonia Św. Pawła

Wspólnota „Koinonia św. Pawła” jest Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym. Została ona założona przez ks. Mariana Królikowskiego. Tworzą ją bracia i siostry. Każdy z nas odkrył jako osobiste powołanie ewangelizację i dla tego dzieła podjął życie według rad ewangelicznych w „Koinonii św. Pawła”. Naszym charyzmatem jest modlitwa i ewangelizacjaWspólnota w stylu życia i formacji odwołuje się do źródeł monastycznych. 

 

 „KOINONIA” – z gr. – WSPÓLNOTA

„Koinonia Św. Pawła” jest wspólnotą przyjaciół połączonych przez Boga w życiu braterskim. Wspólnota, jakiej oczekujemy i do jakiej dążymy, jest przede wszystkim dziełem Boga, działającego w każdym z nas i pośród nas. Musi być także budowana codziennym wysiłkiem każdego i ubogacana wkładem wszystkich braci i sióstr. Miłość między nami, która jest znakiem prawdziwego ucznia i więzią doskonałości, pragniemy wyrażać w życiu codziennym poprzez przyjaźń, bezwarunkowe przebaczenie i braterskie upomnienie. Wszystko staramy się spełniać tak, aby budować jedność braterską!

NOWOŚĆ W TRADYCJI KOŚCIOŁA

Koinonia Św. Pawła

Nowe formy życia konsekrowanego w Kościele są darami Ducha Świętego i powstają jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata i ludzi. Są dziełami zawierającymi w sobie szczególny dar łaski, udzielony przez Ducha Świętego jakiejś grupie ludzi w Kościele, dla wypełnienia określonej misji w świecie. Naznaczone są znamionami tej epoki, w której powstają.
„Koinonia św. Pawła” jest wspólnotą, która powstała jako odpowiedź na posłanie Chrystusa wyrażone w nakazie misyjnym (por. Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) oraz na wezwanie Kościoła, a zwłaszcza Ojca Świętego Jana Pawła II do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RMis 2.3.5). Opierając się na tradycyjnej formie stowarzyszenia życia apostolskiego, będąc zainspirowana wymogami nowej ewangelizacji, „Koinonia św. Pawła” pragnie przyjąć nową formę życia konsekrowanego, dostosowaną do właściwego celu apostolskiego i potrzeb współczesnego społeczeństwa (por. Vita Consecrata 62).

 
HISTORIA WSPÓLNOTY „Koinonia Św. Pawła”

– Początki naszej Wspólnoty łączą się z wypełnianiem posługi ewangelizacyjnej prowadzonej przez braci i siostry w ramach działającej od 1993 roku Szkoły Nowej Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach.

– Po trzech latach wspólnej posługi wokół ks. Mariana zgromadzili się zarówno bracia jak i siostry, którzy dla dzieła ewangelizacji pragnęli poświęcić całe swoje życie.

– W 1996 roku trzy osoby: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas i s. Franciszka Godlewska rozpoczęły życie wspólne w oparciu o ustalony regulamin dnia, realizując charyzmat modlitwy i ewangelizacji.

– W 1997 roku dekretem Ks. Bp Kazimierza Ryczana Ordynariusza Diecezji Kieleckiej erygowane zostało Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła”.

– W 2001 roku Ks. Bp Kazimierz Ryczan Ordynariusz Diecezji Kieleckiej zatwierdził Zasady Życiowe (Konstytucje) Wspólnoty „Koinonia św. Pawła”.

– W 2013 roku dekretem ks. Bp-a K. Ryczana Wspólnota „Koinonia św. Pawła” w Kielcach została zatwierdzona jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym.

 

 

 

 

 

Koinonia Św. Pawła

Skip to content