Strój liturgiczny Sióstr i Braci

 

Szata monastyczna

 

Strój liturgiczny (szata monastyczna)Strój liturgiczny. 25 stycznia 2015 r. – w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Parafii. Tego dnia bracia i siostry z „Koinonii św. Pawła” przywdziali stroje liturgiczne (alby monastyczne), poświęcone przez Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. Szata  ta jest znakiem tego, że w sakramencie chrztu  zwlekliśmy z siebie starego człowieka, a przyoblekliśmy się w człowieka nowego; że przyoblókłszy się w Chrystusa staliśmy się kimś jednym w Chrystusie (Ga 3, 26-28).

Przywdziewając szatę liturgiczną (strój liturgiczny) chcemy żyć prawdą, o której mówi Słowo Boże z Księgi Apokalipsy (Ap 7, 14 i 22, 14), że Krew Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu.

Szata monastyczna, którą zakładamy na liturgię, ma nam przypominać, że powinniśmy postępować jak dzieci światłości i zawsze chlubić się jedynie z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na zgromadzeniu liturgicznym pragniemy być znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

Skip to content