Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji

Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym (księży, osób konsekrowanych, osób świeckich).

Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu) połączone z refleksją i modlitwą osobistą oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). Rekolekcje prowadzone są metodą lectio divina.

Warunki uczestnictwa w rekolekcjach:

  • pragnienie i decyzja podjęcia całego programu rekolekcji, aby kształtować swoje chrześcijańskie życie zgodnie ze Słowem Bożym;
  • uczestnictwo  we wszystkich punktach programu dnia (konferencje, modlitwa liturgiczna i osobista, refleksja, służba innym). Jest to przestrzeń naszego spotkania z Bogiem;
  • wcześniejsze doświadczenie modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Zaleca się  udział w kursach formacyjnych SNE;
  • zaangażowanie w życie swojej wspólnoty i parafii;
  • zgoda księdza opiekuna lub przełożonego zakonnego na uczestnictwo w rekolekcjach;
  • Jeśli po wysłaniu zgłoszenia na rekolekcje/kursy z jakiegokolwiek powodu zrezygnujesz z udziału, konieczne jest jak najszybsze odwołanie zgłoszenia (dotyczy to również osób  przyjętych jako dochodzące!). Ze zwolnionego miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny.

 

Skip to content