Duchowość

Uczniostwo, czyli bycie uczniem Jezusa Chrystusa, stanowi zasadnicze powołanie a zarazem duchowość, która jest zasadą życia i działania naszej Wspólnoty. Jest to forma życia, której uczymy się od Chrystusa, jest to droga, której celem jest upodobnienie się do Niego, by być jak Mistrz (por. Mt 10, 25).

Bycie uczniem Jezusa podejmujemy, tak jak podaje to Objawienie, ale chcemy przeżywać je zgodnie z własnym charyzmatem w sposób radykalny. Zgodnie ze przekazem Ewangelii Jezus powołał swoich uczniów, aby z Nim przebywali i aby mógł wysyłać ich na głoszenie Ewangelii (por. Mk 3, 13-15).

Bycie uczniem jest zatem powołaniem, które zawiera w sobie misję. Jezus powołując uczniów, objawia im nowy styl życia wyrażony w nowości relacji, które go cechują. Dlatego my również uczymy się od Jezusa stylu życia dziecka Bożego i staramy się budować nasze relacje:

  • z Bogiem jako naszym Ojcem (por. Łk 11, 1-4; 15, 11-32; 1 J 4, 8.16),
  • z Jezusem jako naszym Mistrzem (por. J 15, 16; Mt 10, 25),
  • z Duchem Świętym jako Osobą Boską i przewodnikiem w życiu duchowym (por. Rz 8, 14nn; Ga 5, 16.25; J 16, 13),
  • z osobą Maryi jako Matką naszego Pana i naszą Matką (por. Łk 1, 43; J 19, 25n),
  • z innymi ludźmi jako naszymi braćmi (por. Mt 23, 8b; Mt 18,15-18),
  • z samym sobą jako osobą posiadającą godność dziecka Bożego (por. Ef 4, 24; Kol 3, 9),
  • z rzeczami w duchu wolności, zawierzając Opatrzności Bożej (por. Łk 12, 22nn)
  • oraz w harmonii ze światem otaczającej nas przyrody.

Duchowość. Uczniostwo pociąga za sobą także misję formowania następnych uczniów. Zadanie powierzone przez Jezusa: idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28, 18n), Wspólnota nasza podejmuje jako pasterski plan „Koinonii św. Pawła”. Bracia i siostry realizując misję głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, równocześnie nie przestają być uczniami Jezusa. Prawda ta ma dla nas fundamentalne znaczenie. Uczniostwo bowiem jest sercem duchowości naszej Wspólnoty, które przeżywamy zgodnie z własnym charyzmatem, jakim jest: modlitwa – przebywanie z Jezusem i ewangelizacja – misja ucznia.

Skip to content