Grupa Młodzieży

 

„KOINONIA ŚW. PAWŁA” prowadzi spotkania formacyjne dla Młodych Ewangelizatorów (dzieci i młodzieży) od 2002 roku. W roku 2009 zostały stworzone dwie grupy: dziecięca i młodzieżowa, każda z nich ma oddzielne spotkania.

Spotkania grupy Młodych Ewangelizatorów odbywają się w soboty o godz. 16.00 – ZAPRASZAMY!
Może przyjść każdy, choćby tylko w odwiedziny 🙂 Obecnie spotkania odbywają się on line, na zoomie. Możesz dołączyć!

Motto ewangelizatora:
„Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21)
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16)

 

Slider

 

 1. ZDEFINIOWANIE TOŻSAMOŚCI 

Kim jest Młody Ewangelizator? Jest chrześcijaninem, który swym życiem i słowem pragnie dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie ludziom, którzy Go nie znają lub o Nim zapomnieli. Ewangelizacja to głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom. Przedstawienia teatralne są jedną z form ewangelizacji, jaką podejmuje młodzież. 

2. FORMACJA MŁODYCH EWANGELIZATORÓW MA NA CELU: 
 • Formację chrześcijańską;
 • Formację charakteru i osobowości;
 • Rozwój talentów, by nimi służyć bliźnim;
 • Praktyczną realizację ewangelizacji;
 • Regularną lekturę i modlitwę Słowem Bożym;
 • Posługę miłosierdzia wobec bliźnich oraz przygotowanie do życia społecznego i obywatelskiego.
3. SPOSOBY REALIZACJI CELU (grupa młodzieży):
 • Spotkania formacyjne w grupie raz w tygodniu;
 • Regularna praktyka wiary i udział w sakramentach;
 • Udział w ewangelizacji na miarę własnych możliwości (świadectwo, spotkania z grupami i osobami pragnącymi poznać Jezusa Chrystusa);
 • Realizacja małych form teatralnych oraz przedstawień przy różnych okazjach;
 • Coroczna formacja i rekreacja podczas wyjazdu wakacyjnego;
 • Różne sposoby z wykorzystaniem własnych talentów dla ewangelizacji.
4. PRAWO MŁODEGO EWANGELIZATORA

Aby wzrastać w miłości do Jezusa i być Jemu wiernym, każdy na odpowiednim etapie składa przyrzeczenia, że będzie zachowywał Prawo Młodego Ewangelizatora:
1. Ewangelizator regularnie modli się i korzysta z sakramentów;
2. Ewangelizator stara się głosić Jezusa każdemu i zawsze być Jego świadkiem;
3. Ewangelizator dba o codzienny kontakt z Biblią;
4. Ewangelizator buduje relacje:

 •  Z Bogiem jako Ojcem
 • Z Jezusem jako swym Mistrzem
 • Z Duchem Świętym jako Przewodnikiem
 • Z innymi jako braćmi
 • Z rzeczami w duchu wolności
 • Z sobą samym jako osobą
 • Z przyrodą w harmonii
 • Z Maryją jako Matką,

5. Ewangelizator panuje nad sobą, nie narzeka, jest radosny, czysty w myśli, mowie i uczynkach;
6. Ewangelizator jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych;
7. Ewangelizator jest zdyscyplinowany, każde zadanie wykonuje rzetelnie.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, zapraszamy chętnych  – dołączcie do nas!

Kontakt: s. Kinga Walkowiak (tel. 606 124 328) 

Skip to content