Grupa Młodzieży

 

„KOINONIA ŚW. PAWŁA” prowadzi spotkania formacyjne dla Młodych Ewangelizatorów (dzieci i młodzieży) od 2002 roku. W roku 2009 zostały stworzone dwie grupy: dziecięca i młodzieżowa, każda z nich ma oddzielne spotkania.

Spotkania grupy Młodych Ewangelizatorów odbywają się w soboty o godz. 15.30 – ZAPRASZAMY!
Może przyjść każdy, choćby tylko w odwiedziny 🙂

Motto ewangelizatora:
„Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21)
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16)

 

Grupa-mł.
Grupa młodz.2
3

 

 1. ZDEFINIOWANIE TOŻSAMOŚCI 

Kim jest Młody Ewangelizator? Jest chrześcijaninem, który swym życiem i słowem pragnie dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie ludziom, którzy Go nie znają lub o Nim zapomnieli. Ewangelizacja to głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom. Przedstawienia teatralne są jedną z form ewangelizacji, jaką podejmuje młodzież. 

2. FORMACJA MŁODYCH EWANGELIZATORÓW MA NA CELU: 
 • Formację chrześcijańską;
 • Formację charakteru i osobowości;
 • Rozwój talentów, by nimi służyć bliźnim;
 • Praktyczną realizację ewangelizacji;
 • Regularną lekturę i modlitwę Słowem Bożym;
 • Posługę miłosierdzia wobec bliźnich oraz przygotowanie do życia społecznego i obywatelskiego.
3. SPOSOBY REALIZACJI CELU (grupa młodzieży):
 • Spotkania formacyjne w grupie raz w tygodniu;
 • Regularna praktyka wiary i udział w sakramentach;
 • Udział w ewangelizacji na miarę własnych możliwości (świadectwo, spotkania z grupami i osobami pragnącymi poznać Jezusa Chrystusa);
 • Realizacja małych form teatralnych oraz przedstawień przy różnych okazjach;
 • Coroczna formacja i rekreacja podczas wyjazdu wakacyjnego;
 • Różne sposoby z wykorzystaniem własnych talentów dla ewangelizacji.
4. PRAWO MŁODEGO EWANGELIZATORA

Aby wzrastać w miłości do Jezusa i być Jemu wiernym, każdy na odpowiednim etapie składa przyrzeczenia, że będzie zachowywał Prawo Młodego Ewangelizatora:
1. Ewangelizator regularnie modli się i korzysta z sakramentów;
2. Ewangelizator stara się głosić Jezusa każdemu i zawsze być Jego świadkiem;
3. Ewangelizator dba o codzienny kontakt z Biblią;
4. Ewangelizator buduje relacje:

 •  Z Bogiem jako Ojcem
 • Z Jezusem jako swym Mistrzem
 • Z Duchem Świętym jako Przewodnikiem
 • Z innymi jako braćmi
 • Z rzeczami w duchu wolności
 • Z sobą samym jako osobą
 • Z przyrodą w harmonii
 • Z Maryją jako Matką,

5. Ewangelizator panuje nad sobą, nie narzeka, jest radosny, czysty w myśli, mowie i uczynkach;
6. Ewangelizator jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych;
7. Ewangelizator jest zdyscyplinowany, każde zadanie wykonuje rzetelnie.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, zapraszamy chętnych  – dołączcie do nas!

Kontakt: s. Kinga Walkowiak (tel. 606 124 328) 

Skip to content