Kontakt

 

Szkoła Katechistów Diecezji Kieleckiej

ul. Wileńska 1A; 25-411 Kielce

Tel: 506 178 939; 606 124 328

e-mail: skdk@rmissio.pl

www.rmissio.pl (zakładka „Szkoła katechistów”)

 

 

 

Skip to content