Formacja Formatorów Ewangelizatorów

 

formacja formatorów ewangelizatorów1. Kurs Andrzej 

„Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych”.  (2 Tm 2, 2)

Podczas tego Kursu poznajemy metodologię i wizję Programu Redemptoris Missio oraz jego procesu formacji, aby formować nauczycieli i ekipy posługi ewangelizacyjnej.


formacja formatorów ewangelizatorów2. Kurs Izajasz  

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego”. (Rz 1, 16)

Ten Kurs wprowadza w świat Biblii – okazuje podział, natchnienie, rodzaje literackie i język w niej obecne, a także jej narodziny i proces kształtowania się.

 


formacja formatorów ewangelizatorów3. Kurs Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła 

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (J 19, 26-27)

Kim jest osoba Maryi i jaką relację mamy z Nią budować? Kurs ten pomaga odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjąć Ją do siebie jako swoją Matkę. Wszystkich uczestników zapraszamy do wspólnej wędrówki drogą rozważania Słowa Bożego, która zawiera dwa komplementarne etapy: „przez Maryję do Jezusa” oraz „przez Jezusa do Maryi”.


formacja formatorów ewangelizatorów4. Kurs Piotr  

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego”.  (Mt 16, 18-19)

Kurs wprowadza w eklezjologię i sakramentologię Kościoła.

 


formacja formatorów ewangelizatorów5. Kurs Liturgia  

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 55-56)

Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

 


formacja formatorów ewangelizatorów6. Kurs Nehemiasz 

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. (Rz 14, 17)

Na wzór Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem, uczymy się budować Królestwo Boże we wszystkich dziedzinach życia społecznego.


7. Kurs Jetro  

Kurs ten uczy, jak należy pracować dla jedności Kościoła-Ciała Chrystusa, o którą Jezus prosił Ojca,aby świat uwierzył i został zbawiony.

Skip to content