Etap wzrostu – Formacja ewangelizatorów

 

Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.1. Kurs Paweł

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Chcesz innym głosić Jezusa, a nie wiesz jak? Każdy z nas jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Dlatego podczas Kursu Pawła formujemy nowych ewangelizatorów dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie współczesnemu człowiekowi w formie twórczej i skutecznej. Etap wzrostu – Formacja ewangelizatorów.


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.2. Kurs Tymoteusz

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” (Hbr 4, 12)

Żeby miecz był skuteczny, trzeba go dobrze naostrzyć. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Uczymy się tego na Kursie Tymoteusza, na który Cię serdecznie zapraszamy. Ten Kurs wprowadza w techniki ułatwiające zapamiętywanie, podkreślanie i lekturę Słowa Bożego. Uczymy się, jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz. Etap wzrostu – Formacja ewangelizatorów.


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.3. Kurs Apollos

„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.” (por. 1 Kor 1, 23-24)

Chcesz się nauczyć jak głosić Jezusa dziś w sposób twórczy i praktyczny, jak szukać przesłania w Biblii, by na tym fundamencie tworzyć nauczania? Zapraszamy do uczestnictwa w tym Kursie. Etap wzrostu – Formacja ewangelizatorów.

 


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.4. Kurs Sekret Pawła

„Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa”.
(1 Kor 11, 1)

Jakie sekrety posiadał św. Paweł? Kurs pomaga odkryć sekrety skuteczności posługi ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła, abyśmy naśladując go, sprawiali, by Słowo Boże biegło.


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.5. Kurs Pięćdziesiątnica

„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”. (Dz 4, 33)

Nie wystarczy ewangelizować. Trzeba ewangelizować z mocą. Nie wystarczy ewangelizować z mocą. Trzeba ewangelizować z wielką mocą! Ten sekret odkrywa przed nami Kurs Pięćdziesiątnicy, abyśmy stali się dobrymi narzędziami w dziele Nowej Ewangelizacji.

 


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.6. Kurs Teologia Biblijna

„Jezus rzekł: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. (Mt 13, 52)

Kurs ukazuje jedność Starego i Nowego Testamentu oraz rozwój objawienia Bożego.


Etap wzrostu - Formacja ewangelizatorów.7. Kurs Wspólnota

„Nie tylko za nimi proszę ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. (J 17, 20-21)

Kurs ten wprowadza w doświadczenie wspólnoty – Kościoła, jako pierwszego znaku ewangelizacji.


 

Skip to content