KURSY i REKOLEKCJE

Kursy i rekolekcje organizowane w najbliższym czasie
w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”


KURS FORMACJI LITURGICZNEJ: MELCHIZEDEK

Eucharystia – sakrament miłości – to temat Programu Duszpasterskiego na lata 2019-2022, w związku z tym Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na kurs Liturgii Melchizedek w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach.

Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

Termin: 1-5 maja 2019r.
Ofiara na pokrycie kosztu uczestnictwa:  320 zł

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328

Formularz zgłoszeniowy

KURS FORMACJI LITURGICZNEJ: MELCHIZEDEK
 • Termin: 1-5 maja 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 320 zł Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  11
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  12
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  13
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  14
 • 15

Kurs Nowe Życie z BogiemKURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

Na tym kursie możesz odnowić swoją więź z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem  Zmartwychwstałym.

Termin: 11-12.05.2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 120 zł (30 zł dla osób dochodzących)

Program:

Sobota:
g. 9.00 -13.00 zajęcia (konferencje, spotkania)
g. 13.00 – 15.00 przerwa obiadowa
g. 15.00 – 18.00 zajęcia c.d.
g. 18.00 – Eucharystia

Niedziela:
g. 9.00 – 13.00 zajęcia
g. 11.00 – Eucharystia

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs: Nowe życie z Bogiem
 • Termin: 11-12 maja 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 120 zł (30 zł bez noclegu i wyżywienia) Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko księdza Opiekuna*lub Przełożonego Zakonnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  11
 • Numet tel. do Księdza/Przełożonego, Przełożonej*
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • 16

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 (rekolekcje lectio divina) 

Temat: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina
Termin: 10-16.06.2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł
Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 odbywają się w milczeniu.

Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika gdy już nie jest praktykowana, a taką praktyką jest modlitwa. Modlitwa potrzebuje doświadczenia. Modlitwa jest bowiem w swej istocie doświadczeniem Obecności Bożej: poza tym doświadczeniem Boga, nie ma modlitwy.

Zarówno wczoraj jak i dzisiaj modlitwa była i jest trudem dla chrześcijan: modlić się nie jest łatwo. Dlatego również pierwsi uczniowie potrzebowali wskazówek na temat modlitwy i prosili Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1).

W czasie naszych rekolekcji spróbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest modlitwa? Czy jeszcze się modlimy? Gdzie się modlić? Dlaczego chrześcijanie mają się modlić i jak się modlić prawdziwie po chrześcijańsku? Jak możemy praktycznie wypełnić polecenie „nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17)?

Modlitwa jest zawsze „oratio fidei”, modlitwą pełną wiary (Jk 5,15): nie tylko jest czyniona z wiarą, ale też wypływa z wiary – modlitwa jest zdolnością wypowiadania się wiary.

Jezus Chrystus chce się modlić z nami, chce, abyśmy Jego modlitwę uczynili naszą: modlimy się właściwie, gdy nasza wola i całe nasze serce jednoczą się z modlitwą Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy się modlić i tylko wraz z Nim możemy być wysłuchani. Również cisza jest w Nim modlitwą i uderzenia serca są jak głos, który cicho i w ukryciu śpiewa, śpiewa dla Boga…

Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy - 10-16.06.2019

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • Termin: 10 - 16 czerwca 2019; Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Wiek*
  4
 • Zawód*
  5
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  6
 • Telefon kontaktowy*
  7
 • Wspólnota/Parafia*
  8
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  9
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  10
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  11
 • 12

Przeczytaj świadectwo

Rekolekcje dla osób konsekrowanych (rekolekcje zakonne) – świadectwo

Te rekolekcje były dla mnie wielkim darem. Pan pozwolił mi je przeżywać
we wspólnocie „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach. W dniu przyjazdu
wieczorem rozpoczęłyśmy ten święty czas łaski – Eucharystią. I tak Pan
prowadził nas drogą rekolekcyjną, na której zatrzymywałyśmy się i na
nowo odkrywałyśmy Abrahama „człowieka, który usłyszał i zobaczył Słowo
Boga”. Tego, dla którego powołanie było wezwaniem wiary w Słowo Boga,
wejściem w siebie, posłuszeństwem Słowu. Tego, który jest naszym ojcem w
błogosławieństwie, w łasce, w wierze i obietnicy Boga. Ta droga oprócz
konferencji głoszonych przez ks. Mariana Królikowskiego, założyciela
wspólnoty prowadziła nas Liturgią Godzin: Jutrznią, Nieszporami i Kompletą,
a także osobistymi spotkaniami z Panem, z Jego Słowem, przedpołudniową
adoracją, by uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela, patrzeć na Niego i
wsłuchiwać się w Jego Słowo. Centrum dnia zawsze była Eucharystia,
podczas której karmiłyśmy się Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa. Tak, te
rekolekcje to autentyczna uczta duchowa i faktycznie mogłyśmy odkryć
Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

A poza tym warunki kameralne… 

piękna sceneria mimo, iż w mieście, to wyjątkowy spokój i cisza. Wymarzone miejsce również dla tych, którzy mają potrzebę odprawienia indywidualnych rekolekcji.  Wszystkich, którzy stoją przed dylematem wyboru rekolekcji zachęcam do udziału w rekolekcjach we wspólnocie kieleckiej. Warto tu przyjechać, by wyjść z tego wszystkiego co nas zatrzymuje w drodze do Ziemi Obiecanej.  S. Justyna


 KURS PAWEŁ

Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie.

Termin: 5-14. 07.2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy

Kurs Paweł
 • Termin: 5-14 lipca 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  11
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  12
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  13
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  14
 • 15

KURS JAN

Zapraszamy Cię do udziału w Kursie Jana, który odkrywa przed nami sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? To wszystko przed tobą!

Kurs ten pomoże Ci wejść na drogę uczniostwa, która prowadzi do przemiany w Jezusa. Nie wystarczy bowiem ogłosić Jezusa Zbawicielem i wyznać Go jako Pana. Należy Go uznać jako jedynego i wyłącznego Mistrza, który uczy jak żyć.

Termin: 16-21.07. 2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 380 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy

KURS UCZNIOSTWA: JAN
 • Termin: 16-21.07. 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A; 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Stan cywilny*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  11
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  12
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  13
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  14
 • 15

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 (rekolekcje lectio divina) 

Temat: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina
Termin: 29.07-04.08.2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł
Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 odbywają się w milczeniu.

Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika gdy już nie jest praktykowana, a taką praktyką jest modlitwa. Modlitwa potrzebuje doświadczenia. Modlitwa jest bowiem w swej istocie doświadczeniem Obecności Bożej: poza tym doświadczeniem Boga, nie ma modlitwy.

Zarówno wczoraj jak i dzisiaj modlitwa była i jest trudem dla chrześcijan: modlić się nie jest łatwo. Dlatego również pierwsi uczniowie potrzebowali wskazówek na temat modlitwy i prosili Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1).

W czasie naszych rekolekcji spróbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest modlitwa? Czy jeszcze się modlimy? Gdzie się modlić? Dlaczego chrześcijanie mają się modlić i jak się modlić prawdziwie po chrześcijańsku? Jak możemy praktycznie wypełnić polecenie „nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17)?

Modlitwa jest zawsze „oratio fidei”, modlitwą pełną wiary (Jk 5,15): nie tylko jest czyniona z wiarą, ale też wypływa z wiary – modlitwa jest zdolnością wypowiadania się wiary.

Jezus Chrystus chce się modlić z nami, chce, abyśmy Jego modlitwę uczynili naszą: modlimy się właściwie, gdy nasza wola i całe nasze serce jednoczą się z modlitwą Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy się modlić i tylko wraz z Nim możemy być wysłuchani. Również cisza jest w Nim modlitwą i uderzenia serca są jak głos, który cicho i w ukryciu śpiewa, śpiewa dla Boga…

Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy - 29.07-04.08.2019

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • Termin: 29.07-04.08.2019; Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Wiek*
  4
 • Zawód*
  5
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  6
 • Telefon kontaktowy*
  7
 • Wspólnota/Parafia*
  8
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  9
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  10
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  11
 • 12

Przeczytaj świadectwo

Rekolekcje dla osób konsekrowanych (rekolekcje zakonne) – świadectwo

Te rekolekcje były dla mnie wielkim darem. Pan pozwolił mi je przeżywać
we wspólnocie „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach. W dniu przyjazdu
wieczorem rozpoczęłyśmy ten święty czas łaski – Eucharystią. I tak Pan
prowadził nas drogą rekolekcyjną, na której zatrzymywałyśmy się i na
nowo odkrywałyśmy Abrahama „człowieka, który usłyszał i zobaczył Słowo
Boga”. Tego, dla którego powołanie było wezwaniem wiary w Słowo Boga,
wejściem w siebie, posłuszeństwem Słowu. Tego, który jest naszym ojcem w
błogosławieństwie, w łasce, w wierze i obietnicy Boga. Ta droga oprócz
konferencji głoszonych przez ks. Mariana Królikowskiego, założyciela
wspólnoty prowadziła nas Liturgią Godzin: Jutrznią, Nieszporami i Kompletą,
a także osobistymi spotkaniami z Panem, z Jego Słowem, przedpołudniową
adoracją, by uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela, patrzeć na Niego i
wsłuchiwać się w Jego Słowo. Centrum dnia zawsze była Eucharystia,
podczas której karmiłyśmy się Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa. Tak, te
rekolekcje to autentyczna uczta duchowa i faktycznie mogłyśmy odkryć
Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

A poza tym warunki kameralne… 

piękna sceneria mimo, iż w mieście, to wyjątkowy spokój i cisza. Wymarzone miejsce również dla tych, którzy mają potrzebę odprawienia indywidualnych rekolekcji.  Wszystkich, którzy stoją przed dylematem wyboru rekolekcji zachęcam do udziału w rekolekcjach we wspólnocie kieleckiej. Warto tu przyjechać, by wyjść z tego wszystkiego co nas zatrzymuje w drodze do Ziemi Obiecanej.  S. Justyna


REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach)
Termin: 2-5.09.2019
Temat: Eucharystia w Emaus

Idąc w ślad za propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” (2019-2022), proponujemy nasz temat rekolekcji: „Eucharystia w Emaus”, która jest świadectwem liturgii jaką przeżyli uczniowie z Chrystusem Zmartwychwstałym!

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski”, przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo) – natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym, jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

W „uczniach z Emaus” – w ich wspólnej drodze z Chrystusem – pierwsze pokolenie chrześcijan, opowiedziało „drogę”, którą ono (Kościół) pokonało, aby dojść do wiary paschalnej, dając tym samym świadectwo o tym, że w Kościele „stajemy się chrześcijanami i pozostajemy chrześcijanami”: trwając w mądrości i rozumieniu Pisma oraz w łamaniu Chleba (Eucharystia).

Poczynając od swych ewangelicznych korzeni, Kościół jest świadomy tego, że chrześcijanin jest dziełem liturgii: ona go kształtuje, formuje i podtrzymuje w wierze, strzegąc go. Przystępowanie do liturgii, uczestnictwo w niej przez całe swoje życie (całym życiem), jest tym, co trzyma przy życiu nasze osobiste i wspólnotowe „bycie chrześcijaninem”. Bez liturgii, czyli bez stałego pokarmu Słowa Bożego i Chleba eucharystycznego, bez działania Ducha Świętego, pociechy od Boga i łaski przebaczenia oraz „olejku braterstwa” – chrześcijanin marnieje i obumiera, wyjaławia się i umiera…

„Drogą do Emaus”, kroczy każdy z nas, niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce, poszukując sensu życia, który odnajdujemy z wielkim trudem. Na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei. Aby Go rozpoznać, należy jednak słuchać i rozumieć Pisma Starego Testamentu, oraz Jego słowa zebrane w Nowym Testamencie.

To właśnie czynimy my, chrześcijanie w każdą niedzielę (dzień Pański), gdy podczas sprawowanej liturgii Eucharystii, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan nieustannie przebacza niewierności i zdrady; że kroczymy drogą życia, która zazwyczaj jest niezwykle trudna do pokonania, gdy brakuje nadziei; że jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, Słowa życia i Chleba życia, dzielonego z innymi, aby przezwyciężyć smutek i posmakować komunii.

To właśnie pragniemy przeżyć podczas naszych rekolekcji: rozważać i wyjaśniać Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala „po Bożemu” spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)…

Serdecznie zapraszamy do udziału

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa:  300 zł

Szczegóły:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła

ul. Bęczkowska 53A
25-411 Kielce
Tel: 41/368 57 03  41/368 57 03 lub 606 124 328
e-mail: r.missio@complex.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje Kapłańskie
 • Termin: 2-5.09.2019; Prowadzący : Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach). Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Diecezja*
  4
 • Parafia*
  5
 • Wspólnota zakonna*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  9
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  10
 • 11

Przeczytaj świadectwo

Czas rekolekcji kapłańskich przeżywany we Wspólnocie św. Pawła w Kielcach jest dla mnie zawsze bardzo ważny.  Cały rok duszpasterski to czas posługi i czas na formację własną jest ograniczony ilością podejmowanych obowiązków. Dlatego ja zawsze czekam na rekolekcje. Metoda lectio divina pozwala na zamyślenie, kontemplację nad Słowem Bożym wskazaną w temacie rekolekcji i prowadzoną przez konferencje ks. Mariana Królikowskiego. Cisza, temat – droga, Adoracja, Słowo Boże. Tyle razy czytam ten sam tekst, a właśnie wtedy Bóg daje światło na nowe odczytanie tych słów, tak znanych, tyle razy czytanych. Dla mnie to zawsze czas na odnowienie wewnętrzne, naładowanie duchowych akumulatorów na kolejny rok posługi duszpasterskiej i ambitne plany, aby powracać do notatek, myśli, Bożego prowadzenia zapisanego w tym czasie. Wracam, ale jak zawsze czas jest ograniczony. Jestem wdzięczny Panu Bogu za pokazanie mi rozwiązań wielu trudnych spraw w tym czasie, jakich wcześniej nie widziałem. Atmosfera przebywania we Wspólnocie „Koinonia św. Pawła”, wspólna modlitwa, wspólne rozmowy, otwartość, czas dla Pana. Ja zawsze chętnie powracam na te rekolekcje i do „Koinonii św. Pawła”. To są moje autentyczne rekolekcje kapłańskie!

Grzegorz Książek Sch.P.