Konferencja o rodzinie

KONFERENCJA O RODZINIEW dniu 24 maja 2014 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach odbyła się KONFERENCJA: „MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W OCZACH BOGA I ŚWIATA”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby, którym zależy na dobrej i trwałej rodzinie.

Celem sesji przedpołudniowej było ukazanie chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny w oczach Boga, jako Stwórcy. Ks. mgr lic. Marian Królikowski, odwołując się do Biblii pokazał na czym polega Boży plan dla małżeństwa i rodziny. Kolejny temat, jakiego się podjął, brzmiał: Eucharystia rodziny w dniu Pańskim. Ze stylem świętowania niedzieli związana jest chrześcijańska rodzina. Już dane z pierwszych wieków chrześcijan prowadzą do konkluzji: zachowujcie niedzielę, a niedziela uratuje waszą rodzinę.

Z kolei ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, biorąc za punkt wyjścia perykopę biblijną: Mk 10, 1-12, przedstawił małżeństwo jako obraz miłości Boga objawionej w Chrystusie. Miłość małżeńska bazuje na darze z siebie. Pierwszym celem i sensem małżeństwa chrześcijańskiego jest naśladowanie miłości Chrystusowej. Gdy braknie tej perspektywy i egoizm małżonków dominuje, pojawia się kwestia rozwodu, jako konsekwencji nie przyjmowania drogi krzyża.

Podczas sesji popołudniowej, której temat brzmiał: „Małżeństwo i rodzina w oczach świata: współczesne zagrożenia”, ks. prof. Paweł Bortkiewicz wygłosił referat nt. Ideowa destrukcja instytucji małżeństwa. Warto sobie uświadomić skąd wzięły się idee i prądy kulturowe, które owocują w dzisiejszych czasach w postaci decyzji politycznych i społecznych, wyraźnie wrogich rodzinie i małżeństwu. Drugi temat ks. Profesora był szczegółowym omówieniem tożsamości człowieka w gender a teologii ciała. Specjalistą od teologii ciała był św. Jan Paweł II, zatem jednym z postulatów ks. prof. Bortkiewicza była konieczność przełożenia katechez środowych Papieża na język współczesnego odbiorcy, na narzędzie nowej ewangelizacji.

KONFERENCJA O RODZINIE

W konkluzji konferencji nasuwa się ważne pytanie: co mogą zrobić chrześcijanie, aby bronić wartości małżeństwa i rodziny? Głosić Ewangelię życia. To jest zadanie dla każdego. Jeden z uczestników konferencji wyraził swe ubolewanie, że tak mało na te tematy słyszy się w parafiach, które są podstawową wspólnota formacji dla wierzących. Być może, że to kolejny postulat ? dla duszpasterzy.

 

Skip to content