bez kategorii

Życzenia Wielkanocne

 

Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14,7-9).

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby być Panem, to znaczy, aby nas nabyć dla siebie i mieć panowanie nad nami, dlatego jesteśmy Jego, należymy do Niego! Ponieważ jesteśmy Pana, żyjemy więc dla Pana:  albowiem za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5,14-15).

Owocem życia dla Pana jest nasz udział w chwale życia Bożego, chwale Bożej (Rz 5,2), ponieważ Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam (2 Kor 4,14).

Drodzy Przyjaciele,

w życiu i w śmierci należymy do Pana, we czci i pohańbieniu należymy do Pana. Gdy upadamy i wstajemy, należymy do Pana. Gdy przebaczamy wrogom i zwyciężamy zło dobrem, to żyjemy dla Pana. Gdy znosimy cierpienia, to żyjemy dla Pana. Gdy służymy braciom i karmimy głodnych, to żyjemy dla Pana. Gdy pocieszamy smutnych, to żyjemy dla Pana. Nie żyjemy dla siebie, lecz żyjemy dla Pana; nie umieramy dla siebie, lecz umieramy dla Pana. I w życiu i w śmierci należymy do Pana. Jezus Chrystus Panem naszym jest!

My wierzymy w ciała zmartwychwstanie, my wierzymy w życie wieczne z Panem! Chwyćmy się więc wyciągniętej ręki Zbawiciela i z wiarą powiedzmy sobie i innym: moją radością jest Chrystus Zmartwychwstały!

Przyjmijcie od nas radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Błogosławionej Paschy!

 

bracia i siostry
ze Wspólnoty „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach

 

 

Skip to content