Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 8:00)

 
 
 

25 września – Poniedziałek – Jutrznia:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
 

HYMN

 
Nieśmiertelny blasku Ojca,
W Tobie źródło jest jasności,
Światłem jesteś, stwarzasz światło,
Dniu, co dniem obdarzasz ziemię;

Zniż się ku nam, Słońce prawdy,
Które świecisz nad wiekami,
I napełnij nasze serca
Blaskiem Ducha Najświętszego.

Ojca w niebie też prosimy,
Ojca wiekuistej chwały,
Ojca wszechmogącej łaski,
Aby chronił nas od złego.

Niechaj wspiera nasze czyny,
Wstrzyma groźny cios szatana,
Błogosławi zamiar dobry
I w trudnościach nam pomaga.

Niech panuje w naszych myślach,
Przyodzieje nas czystością,
Niech zapali płomień wiary
I obroni przed obłudą.

Niech pokarmem Chrystus będzie,
Wiara zaś napojem naszym;
Zaczerpnijmy więc z radością
Z ożywczego zdroju Ducha.

Niech ten dzień z weselem płynie,
Ranek niech skromnością świeci,
A południe płonie wiarą,
Aby duch nie doznał zmroku.

Złota zorza już powstaje,
Więc wyznajmy naszą wiarę:
Syn jest cały w swoim Ojcu,
Ojciec w swoim Słowie cały. Amen.
 

PSALMODIA

 

1 ant.   Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój głos od rana.

Psalm 5, 2-10. 12-13
Modlitwa poranna o pomoc
Radować się będą na wieki ci, którzy przyjęli Słowo, aby w nich mieszkało

 

Usłysz, Panie, moje słowa, *
zważ na moje jęki.
 
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
 
Albowiem Ciebie błagam, Panie, †
i słyszysz mój głos od rana, *
rano przedstawiam Ci prośby i czekam.
 
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, †
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
 
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. †
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
 
Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
 
Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim *
przejęty Twą bojaźnią.
 
W swej sprawiedliwości prowadź mnie, Panie, †
na przekór moim wrogom, *
wyrównaj przede mną Twoją drogę.
 
W ich ustach nie ma szczerości, *
ich serce knuje zasadzki;
 
Gardło ich jest grobem otwartym, *
a języki mówią pochlebstwa.
 
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
 
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
wszyscy, którzy miłują Twe imię.
 
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu, *
łaską okryjesz go jak tarczą.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie błagam, Panie, / i słyszysz mój głos od rana.
 

2 ant.   Boże nasz, * wysławiamy chwalebne imię Twoje.

Pieśń (1 Krn 29, 10-13)
Bogu samemu cześć i chwała
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 1, 3)

 

Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
 
Twoja jest wielkość, moc i sława, *
majestat i chwała,
 
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
 
Władza królewska należy do Ciebie, *
i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością.
 
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
 
W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
 
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże nasz, wysławiamy chwalebne imię Twoje.
 

3 ant.   Uwielbiajcie Pana * w Jego świętym przybytku.

Psalm 29
Majestat Słowa Bożego
Głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3, 17)

 

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
 
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
 
Ponad wodami głos Pański, †
zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
 
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
 
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
 
Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
a Sirion jak młody bawół.
 
Głos Pana miota ogniste strzały, †
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
 
Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy mówią „Chwała!”
 
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
 
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajcie Pana w Jego świętym przybytku.
 
 
CZYTANIE   (2 Tes 3, 10b-13)
 
Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. * Wspieraj pracę rąk naszych.
Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.
Niech jaśnieje nad nami Twoja chwała.
Wspieraj pracę rąk naszych.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA
 
Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * nasz Boże.
 
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, / nasz Boże.
 
 
PROŚBY
 
Uwielbiajmy Chrystusa pełnego łaski i Ducha Świętego i błagajmy Go z ufnością:
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu,
a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość
i kieruj pracą rąk naszych.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Okaż nam swoje oblicze i wspieraj nas w czynieniu dobra,
niech nas osłania Twoja potęga.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wejrzyj łaskawie na wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom,
napełnij ich wszelkimi dobrami.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

 

Ojcze nasz…

 
MODLITWA
 
Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

Nieszpory

24 września – Niedziela – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
 

HYMN

 

1 Nim czas się począł, zanim wszechświat powstał,
Istniałeś, Boże, pełen majestatu,
Mieszkając w blasku niedostępnej chwały
Własnego bytu.

 Gdy rozpocząłeś swoje dzieło stwórcze,
Wyrzekłeś słowo: „Niech się jasność stanie!”
I oddzieliłeś dzień od mroku nocy

Granicą światła.

 Ten dzień ogłasza Twoją obietnicę
Triumfu życia nad rozpaczą śmierci,
Bo kiedy rankiem Jezus powstał z grobu,

Zwyciężył ciemność.

 Prosimy Ciebie, wszechmogący Panie,
Niech płomień wiary nigdy w nas nie zgaśnie,
A grzech i smutek nie ogarnia duszy

Twojego ludu.

 Obmyci z winy świętą krwią Chrystusa
I Jego męką pojednani z Tobą,
Natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy,
Wielbimy Ciebie. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant. Pan rozciągnie moc swego berła ze Syjonu * i będzie panował na wieki. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

 

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
 
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
 
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
 
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
 
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
 
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
 
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan rozciągnie moc swego berła ze Syjonu / i będzie panował na wieki. / Alleluja.
 

2 ant. Przed obliczem Pana * zadrżała ziemia. / Alleluja.

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu
Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

 

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
 
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
 
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
 
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
 
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
 
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
 
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
 
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przed obliczem Pana zadrżała ziemia. / Alleluja.
 

3 ant. Zakrólował Pan, * Bóg nasz, Wszechmogący. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

 

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.

W. Alleluja (alleluja).

Ant. Zakrólował Pan, Bóg nasz, Wszechmogący. / Alleluja.
 
 
CZYTANIE   (2 Kor 1, 3-4)
 
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
 
 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Błogosławiony jesteś, Panie, * Na sklepieniu niebios.
Błogosławiony jesteś, Panie, / Na sklepieniu niebios.
Chwalebny i wywyższony na wieki.
Na sklepieniu niebios.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Błogosławiony jesteś, Panie, / Na sklepieniu niebios.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Gdy nadszedł wieczór, * właściciel winnicy powiedział do rządcy: / Zwołaj robotników i wypłać im należność, / począwszy od ostatnich aż do pierwszych.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Gdy nadszedł wieczór, / właściciel winnicy powiedział do rządcy: / Zwołaj robotników i wypłać im należność, / począwszy od ostatnich aż do pierwszych.

 
PROŚBY
 
Chrystus Pan jest naszą Głową, a my członkami Jego Ciała. Uwielbiajmy Go i z radością wołajmy:
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.Nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości
 i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów.
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Bądź zawsze z kolegium biskupów i naszym Papieżem,
 udziel im daru jedności, miłości i pokoju.
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Spraw, niech chrześcijanie ściślej zjednoczą się z Tobą jako Boską Głową
 i swym życiem świadczą o Twoim królestwie.
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Racz obdarzyć świat pokojem,
 niech wszędzie zapanuje bezpieczeństwo i zgoda.
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Udziel zmarłym chwały zmartwychwstania,
 spraw, abyśmy się stali uczestnikami ich szczęścia.
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Ojcze nasz…

 
MODLITWA
 
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego,  spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

 

 

Skip to content