Aktualności

Aby modlić się razem z nami – Jutrznia (g. 9:00)

 
 
5 lipca – Wtorek – Jutrznia:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 
Stwórco wieczystej jasności,
Tyś cały dniem jest i światłem,
Światłem, co nigdy nie gaśnie,
Ale panuje nad nocą.
 
Oto już nocne ciemności
Bledną, bo zorza nadchodzi,
Gwiazdy się kryją przed słońcem,
Które swe blaski roztacza.
 
Pełni wesela wstajemy,
Aby Ci śpiewać z wdzięcznością:
Światło już mrok zwyciężyło
Dzień przywracając na nowo.
 
Teraz prosimy Cię, Panie:
Ciało zachowaj od pokus,
Duch zaś niech oprze się złudzie
Świata i jego podstępom.
 
Chroń nas od gniewu i kłótni,
Oddal pokusę łakomstwa,
Obroń przed głodem bogactwa,
Aby do zła nie skłoniło.
 
Obdarz trzeźwością umysły,
Ciała zachowaj od grzechu,
Abyśmy dzień ten przeżyli
Wierni nauce Chrystusa.
 
Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.
 

PSALMODIA

1 ant.  Ześlij, Panie, * światłość i wierność swoją.

Psalm 43
Tęsknota za świątynią
Przyszedłem na świat jako światło (J 12, 46)

 

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie †
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
 
Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. †
Dlaczego mnie odrzuciłeś? *
Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
 
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
 
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
 
I przystąpię do ołtarza Bożego, †
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!
 
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
 
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Ześlij, Panie, światłość i wierność swoją.
 

2 ant.   Przychodź nam, Panie, z pomocą * przez wszystkie dni naszego życia.

Pieśń (Iz 38, 10-14. 17. 19b-20)
Bóg uzdrowieniem umierającego
Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci (Ap 1, 18)

 

Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę.
 
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta.
 
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
 
Nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
 
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
 
Jak tkacz zwinąłem me życie, †
a Pan jego nić przeciął. *
Od świtu do nocy kres mi położysz.
 
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
 
Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
wzdycham jak gołębica.
 
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
 
I oto ustrzegłeś moją duszę *
od czeluści zagłady,
 
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
 
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą.
 
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach †
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Przychodź nam, Panie, z pomocą / przez wszystkie dni naszego życia.
 

3 ant.  Ciebie, Boże, * należy wielbić na Syjonie.

Psalm 65
Podzięka za urodzaje
Zrozum, że Syjonem jest miasto w niebiosach (Orygenes)

 

Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie, *
Tobie dopełnić ślubów.
 
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz, *
wszelki śmiertelnik przychodzi, wyznając swoje grzechy.
 
Przygniatają nas nasze winy, *
a Ty je odpuszczasz.
 
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, *
on mieszka w Twoich pałacach.
 
Niech nasycą nas dobra Twego domu, *
świętość Twojego przybytku.
 
Cudami Twojej sprawiedliwości †
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco, *
nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
 
Ty swą mocą utwierdzasz góry, *
jesteś opasany potęgą.
 
Uśmierzasz burzliwy szum morza, *
huk jego fal, zgiełk narodów.
 
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą †
mieszkańcy krańców ziemi; *
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.
 
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
 
Strumień Boży wezbrał wodami, †
przygotowałeś im zboże *
i tak uprawiłeś ziemię:
 
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś plonom.
 
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
 
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem,
 
Łąki się stroją trzodami, †
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie.
 
 
CZYTANIE (1 Tes 5, 4-5)
 
Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, * Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
Ty jesteś moim światłem i zbawieniem moim.
Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
 

Ant. Wybaw nas, Panie, * z rąk naszych nieprzyjaciół.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant.  Wybaw nas, Panie, / z rąk naszych nieprzyjaciół.
 
 
PROŚBY
 
Błogosławmy naszego Zbawiciela, który oświecił świat swoim zmartwychwstaniem. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.
 
Panie Jezu, poranną modlitwą czcimy Twoje zmartwychwstanie,
rozjaśnij nasz dzień nadzieją Twojej chwały.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.
 
Przyjmij, Panie, nasze pragnienia i zamiary,
jakie na początku dnia Tobie ofiarujemy.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.
 
Pomóż nam dzisiaj wzrastać w Twojej miłości,
aby wszystko służyło dobru naszemu i naszych bliskich.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.
 
Daj, Panie, aby nasze światło jaśniało dzisiaj przed ludźmi,
aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.
 
Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 
Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, Ty prowadzisz wszystkich ludzi do zbawienia, udziel nam mocy, * abyśmy przygotowali Tobie drogi pokoju i sprawiedliwości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 
 
 
 
 

Nieszpory

 
4 lipca – Poniedziałek – Nieszpory:
 
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 

HYMN

 

1 Źródło jasności i początku świata,
Usłysz modlitwę, którą zanosimy:
Racz uwolnionych z mocy grzesznych mroków
Odziać Twym blaskiem.

 Oto skończona praca dnia całego,
W którym nam dałeś pomoc swej opieki,
Przeto sławimy dobroć Twoją, Panie,
Pełni wdzięczności.
 
 Wieczór się zbliża, ciemność już zapada,
Nam zaś niech świeci Słońce nieśmiertelne,
Które nie gaśnie, lecz jaśnieje wiecznie
Chórom aniołów.
 
 Chrystus łaskawy, cichy i łagodny,
Błędy dzisiejsze niechaj nam odpuści,
Niech zajaśnieją serca czystym blaskiem
W nocnych godzinach.
 
 Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie wszechmocny, który władasz wszystkim,
Bądź uwielbiony. Amen.
 

PSALMODIA

1 ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, * wdzięk się rozlał na twoich wargach.

Psalm 45
Zaślubiny króla

Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6)

I

 

Z mego serca płynie piękne słowo, †
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
 
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, †
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
 
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
 
Wstąp szczęśliwie na rydwan †
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
 
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
 
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
 
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, †
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
 
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
 
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, / wdzięk się rozlał na twoich wargach.
 

2 ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie Mu na spotkanie.

II

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
 
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
 
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
 
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
 
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
 
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
 
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
 
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, / wyjdźcie Mu na spotkanie.
 

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 
On w swoim wielkim miłosierdziu †
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
 
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
 
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
mocą Bożą dla zbawienia, *
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
 
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
 
Przez to wartość waszej wiary †
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
które przecież próbuje się w ogniu;
 
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
 
Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
 
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.
 
 
CZYTANIE   (1 Tes 2, 13)
 
Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE
 
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, * Światłem na mojej ścieżce.
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej ścieżce.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki.
Światłem na mojej ścieżce.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej ścieżce.
 
 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55)
 

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

 
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
 
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
 
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
 
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Niech moja dusza / zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

 
PROŚBY
 
Oddajmy chwałę Chrystusowi, który obdarza swój Kościół miłością i troskliwą opieką. Z ufnością skierujmy do Niego nasze modlitwy:
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Panie Jezu, spraw, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 i doszli do poznania prawdy.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Zachowaj naszego papieża N. i biskupa N.,
niech Twoja opieka będzie dla nich mocą.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Zaradź potrzebom tych, którzy szukają odpowiedniej pracy,
aby mogli żyć w pokoju i pewności jutra.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Bądź, Panie, schronieniem dla ubogich
i wspomożycielem w ich ucisku.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Polecamy Ci tych, którzy za życia pełnili świętą służbę,
niech sławią Cię w niebie na wieki.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.
 
Ojcze nasz…
 
 
MODLITWA
 

Wszechmogący Boże, Ty dzisiaj dałeś siły do pracy swoim nieużytecznym sługom,  przyjmij naszą wieczorną ofiarę uwielbienia * jako dziękczynienie za otrzymane od Ciebie dary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  Amen.
 

 

 

 

 

Skip to content