Wkrótce

Termin: 29 lipca – 4 sierpnia 2024  r.

 

Temat: Żyjemy dla Pana

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14,7-9).

Żyje „dla samego siebie” ten, kto uważa, że ma w sobie własny początek i własny koniec; kto wiedzie życie zamknięte w sobie, zmierzające tylko do własnej satysfakcji i do własnej chwały. Żyje „dla Pana” ten, kto wierzy i czerpie życie „z” Pana, Chrystusa Zmartwychwstałego; kto żyje ze względu na Niego i dla Jego chwały.

Trzeba nam więc zmienić życiowy „punkt ciężkości” z ,,ja” na Bóg, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Motywacją do takiej życiowej decyzji jest to, że „my już należymy do Pana” (Rz 14,8), a to z tego powodu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby być Panem (Rz 14,9), to znaczy, aby nas nabyć dla siebie, aby mieć panowanie nad nami. Ponieważ jesteśmy Pana, żyjemy więc dla Pana! Właśnie ta prawda stanowi punkt dojścia i ukoronowania całej naszej życiowej wędrówki oraz naszej drogi życia konsekrowanego.

Podejmując nasze rekolekcyjne rozważanie Słowa Bożego, pragniemy na nowo odkryć „miłość Chrystusa – która – przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5,14-15).

Przed nami rekolekcyjna droga ze Słowem Bożym, której zwieńczeniem będzie nasze wyznanie wiary: Jezus jest Panem! Jezus jest moim Panem! Moje życie należy do Pana!

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby konsekrowane, które pragną ożywić i umocnić swoje powołanie i wybór!

 

Prowadzący:

s. dr Marianna Ciemała
s. dr Samuela Klimas


Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: 

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 

Formularz zgłoszeniowy: 29 lipca - 4 sierpnia

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • 0
 • Termin: 29.07-04.08.2024 r.; W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie*
  10
 • 11

 

 

Skip to content