Aktualności

Trójca Przenajświętsza

 

Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo nie mówiłaby Prawda: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), gdybyś Trójcą nie był. I nie kazałbyś nas chrzcić w imię Tego, który by nie był Panem i Bogiem. Głos Boży nie mówiłby: „Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest” (Pwt 6, 4), gdybyś nie był Trójcą, a jednocześnie jednym Panem i Bogiem.

Gdybyś Ty, Boże Ojcze, nie różnił się od Syna, to znaczy od Słowa Twego i Jezusa Chrystusa, ani od Waszego Daru, Ducha Świętego, nie czytalibyśmy w Piśmie Świętym prawdy: „Posłał Bóg Syna swego” (Ga 4, 4) ani Ty, Jednorodzony, nie mówiłbyś o Duchu Świętym: „Którego Ojciec pośle w imię moje” (J 14, 26) i „Którego wam poślę od Ojca” (J 15, 26). Trzymając się tej zasady wiary, kierowałem całym swoim wysiłkiem; nie szczędziłem własnych sił i liczyłem na Twoją pomoc, aby szukać Ciebie. Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. Wiele dociekałem, wiele pracowałem. Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, usłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu i nie zaniechał poszukiwania Ciebie, ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego. Ty sam daj mi siły na poszukiwanie, Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł, Tyś mi dał nadzieję, że odnajdę Cię coraz więcej. Przed Tobą jest moc i niemoc moja: moc zachowaj, niemoc ulecz. Przed Tobą jest wiedza moja i niewiedza; w bramie przez Ciebie uchylonej przyjmij mnie. A kiedy pukam do drzwi zamkniętych – otwórz. Niech o Tobie pamiętam, niech Ciebie zrozumiem, niech Ciebie pokocham. Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny, aż mnie do cna otworzysz.

Św. Augustyn, O Trójcy Św., POK 25 (1963), 458n.

 

„Panie Wszechmogący, troisty w Osobach,
Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki.
Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły,
wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym,
abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia.
Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza,
i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie,
od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół.
Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi,
przez modlitwy świętych Patriarchów, stałość Męczenników,
czystość Dziewic, zasługi Wybranych”.  

Św. Augustyn

 

Skip to content