Aktualności

Postępujmy jak synowie Boży

 

Jak wielkie jest zatem miłosierdzie Pana i jakże wielkie bogactwo Jego łagodności i dobroci względem nas, skoro chciał, abyśmy modlitwę odmawiali w obliczu Boga i zwracali się do Niego jak do Ojca, abyśmy nazywali się synami Bożymi jak Chrystus jest Synem Bożym. Nikt z nas nie ośmieliłby się bowiem wymówić w czasie modlitwy tego imienia, gdyby On sam nie pozwolił się nam w taki sposób zwracać do siebie. Powinniśmy zatem pamiętać i wiedzieć, bracia najmilsi, że kiedy Boga nazywamy Ojcem, musimy też postępować jak synowie Boży, aby tak jak chcemy mieć Boga za Ojca, On także miał upodobanie w nas. Bądźmy jak świątynie Boga, żeby było wiadome, że Bóg w nas mieszka. Niech czyny nasze nie sprzeciwiają się duchowi, abyśmy jako ci, którzy zaczęli być duchowi i niebiańscy, rozważali też to, co duchowe i niebiańskie…

Św. Cyprian, O modlitwie Pańskiej 11.

 

Cyt za: M.-A. Vannier, Bóg Ojciec – Tajemnica Miłości. Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, tłum. M. Starowieyski, J. Naumowicz, Warszawa 1999, s. 119-120.

 

 

 

Skip to content