JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Liturgia Godzin

Liturgia Godzin
Liturgia Godzin W Liturgii Godzin, zwłaszcza w dwóch godzinach, które Sobór określa jako podwójne zawiasy codziennej modlitwy: w Jutrzni i Nieszporach (por. SC 89a), dokonuje się codzienne upamiętnienie paschalnego misterium. Jutrznia upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa, Nieszpory zaś są przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy oraz Śmierci Jezusa na Krzyżu. W monastycyzmie d...

Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego

Od 4 do 8 lipca w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "Św. Pawła" odbywał się "Kurs Pięćdziesiątnica", podczas którego uczyliśmy się, jak ewangelizować w mocy Ducha Świętego. Ewangelizacja podejmowana przez Jezusa oraz przez Apostołów i pierwotny Kościół pozostaje wzorem ewangelizacji wszechczasów. Wszystkim uczestnikom, którzy przybyli do nas z różnych stron Polski, życzymy gorli...

Święto Patronalne

29 czerwca – w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła – przeżywaliśmy Święto Patronalne nasze Wspólnoty i Parafii. Licznie zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Andrzej Kaleta, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Na zakończenie Eucharystii prosiliśmy o łaskę odpustu. Dziękujemy wszystkim par...

„Spotkania z Jezusem”

"Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata" (por. J 1,41.45; 4,42). Oto motto rekolekcji dla osób konsekrowanych, które trwały w naszej Wspólnocie od 18 do 24 czerwca. Słowo Boże, głoszone przez ks. Mariana Królikowskiego, objawiało nam Jezusa przechodzącego drogą najzwyklejszej codzienności życia mężczyzn ...

Święto Rodzin

W niedzielę 17 czerwca świętowaliśmy w naszej Wspólnocie i Parafii coroczne Święto Rodzin. Najpierw podczas Eucharystii wspólnie dziękowaliśmy Bogu za nasze rodziny, prosząc o potrzebne dla nich łaski. Następnie wspólnie świętowaliśmy przy grillu. Grupa dzieci i młodzieży, gromadząca się przy naszej Wspólnocie, przygotowała tym razem przedstawienie, pt. "Którędy do nieba". Nie ...

Ewangelizacja młodzieży

Od 15 do 17 czerwca prowadziliśmy Kurs „Nowe Życie z Bogiem” dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piszu. Kim jest Bóg? Kim jest On dla mnie? Kim ja jestem w Jego oczach? Co uczynił dla mnie Jezus – z miłości do mnie? Na te pytania odpowiadaliśmy młodzieży głosząc im Dobrą Nowinę o Bogu, który jest Miłością....

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...

Rekolekcje „Walka duchowa”

W dniach od 1 do 5 czerwca prowadziliśmy rekolekcje „Walka duchowa” dla Wspólnoty "Dobra Nowina" z Wrocławia. Rekolekcje odbywały się w ośrodku „Albertówka” w Jugowicach. Uczestniczyło w nich ponad 20 osób. Słuchając Słowa Bożego i nauki patrystycznej, odkrywaliśmy cel i sens walki duchowej. Walka duchowa jest tą przestrzenią w naszym życiu, w której Chrystus zwycięża wszelką m...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY