JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji. Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) "Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła", ...

Niedziela – Dzień Pański

"Dzień Pański, dzień zmartwychwstania, dzień chrześcijan, nasz dzień - stąd też nazywa się dniem Pańskim (Dominica), bo w niedzielę Pan jako zwycięzca wstąpił do Ojca. Nazwany jest także przez pogan Dniem Słońca, i my to także chętnie wyznajemy, bo dziś narodziło się Słońce świata, dziś narodziło się Słońce sprawiedliwości, na którego skrzydłach jest uzdrowienie".   ...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE „Św. Pawła”

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest Słowo Chrystusa" (Rz 10,17). Od 8 do 9 lutego s. Franciszka, s. Kinga i ks. Sylwester prowadzili Kurs "Nowe Życie z Bogiem". Był to czas słuchania Słowa Bożego, które rodzi w naszych sercach wiarę. Uczestnikami były między innymi osoby dorosłe przygotowujące się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (w ramach Di...

Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego

05 lutego w Diecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym "św. Pawła" Cezary przyjął sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię. Cieszymy się z kolejnej osoby, która świadomie wybierając Chrystusa, stała się członkiem wspólnoty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego ...

Zamknięcie się w sobie jako ucieczka od wspólnoty

Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, od samego początku powołał go do wspólnoty. W Księdze Rodzaju czytamy: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (2, 18). Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby rozwinąć swoje człowieczeństwo, jest zdolny do budowania relacji z innymi. Przede wszystkim „Bóg Stwórca, który o...

Wielka Tajemnica Wiary – List na Dzień Życia Konsekrowanego 2020 r.

Oto wielka tajemnica wiary – to pierwsze słowa, które kapłan wypowiada w czasie każdej Eucharystii, po słowach konsekracji i ukazaniu wiernym Ciała i Krwi Chrystusa. I rzeczywiście - wielka jest to tajemnica wiary... Tajemnica, która jednocześnie jest źródłem, korzeniem i szczytem całej naszej drogi ku życiu wiecznemu. Eucharystia jest tym sakramentem, który nieustannie odkrywa...

Wyjazd ewangelizacyjny dla młodzieży

Podczas ferii grupa uczniów z Liceum im. J. Piłsudskiego (klasy I) wraz z s. Kingą, s. Julią i s. Marianną oraz animatorami spędzili kilka dni w Świętej Katarzynie (w Pallotyńskim ośrodku Wieczernik). Czas ten był okazją do integracji i wzajemnego poznania się, do zimowych wędrówek (np. na Łysicę), a przede wszystkim do ewangelizacji, do nawiązania relacji z Jezusem - Mistrzem,...

Święto Patronalne

25 stycznia – w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Parafii. Zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył Ks. Biskup Jan Piotrowski, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Dziękowaliśmy Bogu w sposób szczególny za 20 lat obecności i posługi n...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY