JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Święto Patronalne

25 stycznia – w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Parafii. Zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył Ks. Biskup Jan Piotrowski, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Dziękowaliśmy Bogu w sposób szczególny za 20 lat obecności i posługi n...

Święty Paweł – wzór ewangelizatora

Święty Paweł jest dla nas wzorem ewangelizatora. Św. Paweł nas zachęca: "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Kor 11, 1). Wzorem do naśladowania dla chrześcijan, może być tylko ten, kto sam naśladuje Jezusa Chrystusa! Ewangelizatorem jest ten, kto swoim życiem i słowem głosi Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie tym wszystkim, którz...

W drodze ku jedności

W miniony weekend s. Samuela i s. Marianna z naszej Wspólnoty "Koinonia Św. Pawła" prowadziły rekolekcje dla małżeństw z Archidiecezji Łódzkiej. Rekolekcje połączone z warsztatami odbywały się w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. W świetle Słowa Bożego siostry ukazywały piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Pod...

„Życzliwymi bądźmy”

Życzliwość to przyjazne usposobienie wobec drugiego człowieka. To cecha, z którą chcielibyśmy mieć do czynienia, gdy przychodzi nam spotykać się z kimś po raz pierwszy. To postawa, która wpisuje się w katalog dobrego wychowania. Generalnie w cywilizowanym świecie standardy savoir vivre są oczywiste i życzliwość należy do tego katalogu. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jed...

Z mądrości Ojców Pustyni…

Antoni  Pustelnik – urodzony w Egipcie w 251 r., zwany ojcem pustelników i mnichów, założycielem ruchu monastycznego – w swoich Listach wzywał mnichów żyjących na pustyni do jedności, do wzajemnej miłości, do naśladowania Chrystusa w czynieniu dobra. Oto fragment Listu IV, którego treść jest bardzo aktualna dzisiaj dla wszystkich chrześcijan: „Jesteśmy członkami jedni dru...

Kolędnicy

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, jak co roku, młodzi ewangelizatorzy udali się do mieszkańców naszej Parafii, aby ogłosić Dobrą Nowiną o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym razem przedstawiali różne zawody. Wszystkim mieszkańcom życzyli Bożego błogosławieństwa i pokoju. Z kolei młodzież odwiedziła Domy Pomocy Społecznej w Kielcach. Cieszymy się, że młodzież i dziec...

Objawienie Pańskie

„Słowo greckie ,,epiphania” można przetłumaczyć przez „objawienie". W dniu dzisiejszym Odkupiciel oświecił wszystkich ludzi i ustanowił uroczystość dla wszystkich. Obchodzimy więc dzisiaj święto Tego, którego narodziny obchodziliśmy przed niewielu dniami. Pan nasz, Jezus Chrystus, przed trzynastu dniami narodzony, dzisiaj, jak podaje tradycja, został uczczony przez Mędrców. Że ...

Radość życia

Oto temat ostatniego Spotkania Młodych, które odbyło się w sobotę 7 grudnia w naszej Wspólnocie. Poznawaliśmy Boga jako Źródło prawdziwej radości i odkrywaliśmy, jak Słowo Boże ukazuje radość życia. Radość z życia jest możliwa zawsze - pomimo cierpienia i niesprzyjających okoliczności. Taka radość jest darem, który pochodzi od Boga - dawcy wszelkiego dobra. Do człowieka należy ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY