JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Wiara jako owoc Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim według św. Pawła

Słowo Boże razem z Tradycją i sakramentami stanowią źródło życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie są wezwani, aby czerpać z nich dla własnego rozwoju oraz dla rozwoju całego Kościoła, który jest ich depozytariuszem i szafarzem zarazem. Korzystanie ze Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Chrześcijanie dzięki temu mają udział w owoca...

Kurs Paweł

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" 1 Kor 9, 16b. Oto motto Kursu Pawła, który odbywał się w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "Św. Pawła" od 5 do 14 lipca. Uczestnicy w różnym wieku i z różnych stron Polski z niezwykłym zapałem uczyli się, jak głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie współczesnemu człowiekowi. Wszyscy wykorzystywali swoje talenty i zdolności dla dzieła nowej...

Watykański dokument o gender: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”

KONGREGACJA DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ „STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ” Z MYŚLĄ O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI WATYKAN 2019 WPROWADZENIE Coraz powszechniejsza jest świadomość, że stajemy obecnie w obliczu w tego, co można słusznie nazwać kryzysem wychowawczym, szczególnie w odniesieniu do kwestii uczuciowości i płciowości. W wielu przypadkac...

Oaza rodzin w „Koinonii Św. Pawła”

W tym tygodniu gościliśmy w naszej Wspólnocie grupę rodzin z Domowego Kościoła z diecezji łódzkiej, przeżywającą swoje rekolekcje III stopnia. Zgłębiając w czasie rekolekcji tajemnicę Kościoła -tajemnicę jedności wśród różnorodności - małżonkowie zapoznawali się również z rzeczywistością naszego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła". Odkrywali naszą tożsamość,...

Modlitwa Słowem Bożym według Jana Pawła II

Rekolekcje Błogosławieństwa
Aby wzrastać w poznaniu, zjednoczeniu, miłości i upodobnieniu się do Chrystusa, potrzeba stałego pokarmu, jakim jest modlitewna lektura Słowa Bożego. Jest ona niezbędna szczególnie w życiu ewangelizatora, który pragnie dzielić się z innymi swym doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem. A spotykamy Go nie na drodze widzenia, ale słuchania Jego Słowa. Modlitwa Słowem Boży...

Święto Patronalne

29 czerwca – w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Parafii. Zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył ks. Paweł Tambor (rektor WSD w Kielcach), uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Na zakończenie Eucharystii prosiliśmy o łaskę odpustu. Dz...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - zgłębiamy Tajemnicę obecności Tego, Który ze swojego życia złożył ofiarę z miłości do nas i pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Od Niego uczymy się, jak stawać się darem dla innych (w rodzinie, we wspólnocie w Kościele i w świecie). Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Euchary...

„Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina

Oto temat rekolekcji dla osób konsekrowanych, które ks. Marian Królikowski głosił w naszej Wspólnocie od 10 do 16 czerwca. Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika, gdy już nie je...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY