JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Aby modlić się razem z nami – Nieszpory (g. 18:00)

29 marzec: † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. HYMN [audio mp3="http://rmissio.pl/pl/wp-content/uploads/2020/03/W.P.-Niedziela-nieszpory.mp3"][/audio] 1. Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, Kiedy Cię błaga w tym czasie pos...

Chwalcie Boga w waszym ciele

Wstęp Od pewnego czasu nasze życie upływa pośród zagrożenia koronawirusem, który rzucił na kolana cały świat, powodując chorobę, śmierć, lęk i masową kwarantannę. Wprowadzone ograniczenia sprawiły, że praktycznie zawieszone zostały publiczne nabożeństwa i celebracje Eucharystii: księża mogą ją sprawować prywatnie, bez udziału wiernych. Jako chrześcijanie odczuwamy potrzebę pow...

Zawirowane życie w Kościele i świecie

Nasze życie codzienne określamy jako „normalne” lub „zwyczajne”, czyli oparte o pewne utarte „normy” lub „zwyczaje”, które powszechnie uznajemy za moje, wspólne, społeczne. Zdarza się jednak również i tak, że owa „normalna codzienność” zostaje poruszona przez sytuacje niecodzienne i wprowadza nas w „stan nadzwyczajnej konieczności”. Nieoczekiwanie nasze „życie doznało zawirowan...

Eucharystia bez udziału wiernych świeckich

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020, które ograniczają liczbę uczestników Mszy świętej do 5 osób oraz wskazaniami Prezydium KEP i Biskupa Kieleckiego, informujemy, że: poczynając od dnia 25.03.2020 – aż do odwołania, liturgia Eucharystii (Msza święta) w Koinonii św. Pawła, będzie sprawowana tylko we wspólnoci...

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej do odwołania. W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonic...

Samotność w teologii pustyni

Samotność
W niniejszym artykule podejmujemy zagadnienie pustyni i samotności, tak ważne w duchowości chrześcijańskiej. Będziemy mówić o doświadczeniu, które za przykładem Jezusa nakazywało iść na pustynię, by całe swe istnienie poświęcić modlitwie i pogłębieniu więzi z Bogiem. Pustynia nie była miejscem duchowego odpoczynku, ale wzmożonej walki wewnętrznej, zmagania się z pokusami i demo...

Tajemnica Eucharystii w pismach Edyty Stein

Z Eucharystii wypływa strumień życiodajnej wody, który podtrzymuje i ożywia cały Kościół. Od momentu jej ustanowienia stała się źródłem niewyczerpanych łask dla przybliżających się do niej z wiarą. Z niej człowiek czerpie siły do naśladowania Chrystusa, który składa się w ofierze Bogu za wszystkich. Na przestrzeni wieków misterium Eucharystii było źródłem uświęcania dla wielu l...

Wielki Post: czas łaski i droga nawrócenia

Środą Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy czas przygotowania do Wielkanocy. Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Pana, zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga całym swym sercem, aby nie zadowalał się życ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY