JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Ostatnie słowa Jezusa z krzyża

Oto temat rekolekcji wielkopostnych, które przeżywaliśmy we Wspólnocie i Parafii Św. Pawła od 11 do 14 kwietnia. Ostatnie słowa Jezusa z krzyża sprawiają, że „krzyż mówi” i dociera do nas „słowo krzyża”, które objawia mądrość Bożą, będącą głupstwem i zgorszeniem dla uczonych, lecz zbawieniem dla wierzących (por. 1Kor 1,18-25). Rozważaliśmy je, medytowali i modlili się nimi: pam...

Wielki Tydzień i Pascha Pana

Wielki Tydzień i Pascha Pana. «Chrystus umarł za nasze grzechy – zgodnie z Pismem, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia – zgodnie z Pismem, i ukazał się Kefasowi a potem Dwunastu» (1Kor 15,3-4). To jest „oryginalne” wyznanie wiary chrześcijańskiej, sformułowane przez apostoła Pawła w jego Pierwszym Liście do chrześcijan w Koryncie. Pascha Chrystusa, Jego męka, Je...

Posynodalna Adhortacja Apostolska „Christus Vivit”

2 kwietnia 2019 r. w Watykanie zaprezentowano nową posynodalną adhortację apostolską „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka do młodych i całego ludu Bożego. Adhortacja jest podsumowaniem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018 r. w Watykanie na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.  Pełny tekst adhortac...

Rekolekcje wielkopostne

W ostatnim czasie nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje wielkopostne dla dzieci w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli. Siostry głosiły młodemu pokoleniu kerygmat, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Mamy nadzieję, że Słowo Boże wyda obfity owoc w ich sercach. ...

Kurs Nowe Życie z Bogiem

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach 29-31.03 prowadziliśmy kurs "Nowe Życie z Bogiem" dla członków kręgu biblijnego, którzy przybyli do nas z parafii p.w. św. Bartłomieja ze Szczekocin. Wiele osób na zakończenie Kursu dziękowało Panu Bogu za to, że odnowił ich życie, że Słowo Boże, które było głoszone, na nowo...

Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego

20 marca podczas Eucharystii Eligia i Sara przyjęły sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Przygotowywały się do tego wydarzenia uczestnicząc w słuchaniu Słowa Bożego, poznawaniu prawd wiary, a także w kursach ewangelizacyjnych. Teraz są szczęśliwe, że mogą kroczyć w wierze za Jezusem Chrystusem we wspólnocie Kościoł...

„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie”

Od 1 do 3 marca odbywały się w naszej Wspólnocie rekolekcje na temat sensu choroby i towarzyszenia osobom chorym (prowadzone w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła). Punktem odniesienia dla naszych rozważań były słowa Jezusa: "Byłem chory, a odwiedziliście mnie" (Mt 25,36.43). Słuchając Słowa Bożego, odkrywaliśmy tę prawdę, że Chrystus przychodzi do n...

Ewangelizacja w Afryce

Nasz charyzmat modlitwy i ewangelizacji mogliśmy realizować w ostatnim czasie w Afryce. Od 1 do 20 lutego, na zaproszenie Ks. Biskupa Jean-Jacques'a Koffi Oi Koffi, prowadziliśmy 3 kursy ewangelizacyjne ("Kurs Nowe Życie z Bogiem") na Wybrzeżu Kości Słoniowej w diecezji San Pedro.  W pierwszym kursie uczestniczyli katechiści, którzy pełnią ważną posługę we wspólnotac...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY