JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Maryjny wymiar duchowości ewangelizatora

Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła określana jest jako Gwiazda Ewangelizacji. W adhortacji Evangelii Nuntiandi Paweł VI ukazuje Kościołowi Maryję, która modląc się, przewodniczyła początkom ewangelizacji i także dziś jako Gwiazda powinna przyświecać wciąż odnawianej ewangelizacji (por. EN 82). Jan Paweł II mówi o Niej jako o Gwieździe, która nieomylnie kieruje nasze kroki ku...

Pięćdziesiątnica

W oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę od 14 do 18 maja w naszej Wspólnocie i Parafii przeżywaliśmy cykl spotkań modlitewno-formacyjnych pod tytułem "Uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości" (czytaj więcej...). W Wigilię Zesłania Ducha Świętego trwaliśmy na modlitwie adorując Najświętszy Sakrament, a następnie celebrując Eucharystię. Wraz z całym Kościołem przyzy...

„Uświęceni Duchem Świętym” (por. Rz 15,16)

Uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości. „My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, abyśmy razem z Nim wkroczyli w nowe życie; żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, poddani łasce” (por. Rz 6,1-14). Świętość, to zarazem dar i powołanie. Zostaliśmy „Uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do święt...

Przedstawienie patriotyczne

"Do Wolności Drogi Polskie" - pod takim hasłem w niedzielę 13 maja odbył się w naszej Wspólnocie i Parafii wieczór patriotyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawienie przygotowane zostało przez grupę Młodych Ewangelizatorów z "Koinonii Św. Pawła" oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Kielcach.  [Best_Wordp...

Liturgia Godzin

Liturgia Godzin
Liturgia Godzin W Liturgii Godzin, zwłaszcza w dwóch godzinach, które Sobór określa jako podwójne zawiasy codziennej modlitwy: w Jutrzni i Nieszporach (por. SC 89a), dokonuje się codzienne upamiętnienie paschalnego misterium. Jutrznia upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa, Nieszpory zaś są przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy oraz Śmierci Jezusa na Krzyżu. W monastycyzmie d...

Duch Święty Protagonistą Nowej Ewangelizacji…

DUCH ŚWIĘTY PROTAGONISTĄ NOWEJ EWANGELIZACJI ORAZ ŻYCIA DUCHOWEGO I MISJI NOWYCH EWANGELIZATORÓW.   Misja podejmowana przez Kościół, która jest kontynuacją misji Jezusa Chrystusa, nie jest możliwa bez asystencji Ducha Świętego. To Duch Święty doprowadza chrześcijanina do dojrzałej i świadomej wiary oraz czyni go człowiekiem, który posiada określony system wartości i po...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE „Św. Pawła”

Kurs Nowe Życie z Bogiem. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach 28-29 kwietnia w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "św. Pawła" głosiliśmy Słowo Chrystusa - Dobrą Nowinę o zbawieniu w ramach Kursu "Nowe Życie z Bogiem" . Wśród uczestników były między innymi osoby, które w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechu...

„Nie wstydzę się Jezusa”

"Nie wstydzę się Jezusa" - pod takim hasłem przeżywaliśmy kolejne Spotkanie Młodych, które odbyło się w naszej Wspólnocie w sobotę 21 kwietnia. Przez praktyczne zajęcia młodzież przygotowywała się do ewangelizacji. W spotkaniach warsztatowych uczestnicy uczyli się, jak głosić Jezusa przez plakat, pantomimę, świadectwo i śpiew. Później ewangelizowali siebie nawzajem, ucząc się, ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY